2017-09-14 Wyniki naboru na najem Fortu I wraz z przyległym terenem

W dniu 24 lipca 2017 r. Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarty nabór ofert na wynajem Fortu I wraz z przyległym terenem. Podmiotami uprawnionymi do udziału w naborze były organizacje pozarządowe działające na terenie i na rzecz mieszkańców Torunia, prowadzące przez co najmniej 12 miesięcy działalność statutową.

Do naboru przystąpiły dwie toruńskie organizacje pozarządowe, których oferty oceniła komisja lokalowa wskazana w § 5 zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia nr 149 z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia procedury postępowania dotyczącego wynajmu i użyczenia gminnych lokali użytkowych na rzecz organizacji pozarządowych w trybie bezprzetargowym.

Fort I o powierzchni 3.923 m2 wraz z przyległym terenem o powierzchni 5.132,10 m2 zostanie wynajęty Stowarzyszeniu Grupa Rekonstrukcji Historycznej „REX” w Toruniu na potrzeby utworzenia w obiekcie centrum kulturalno – historycznego dla mieszkańców Torunia (pobierz wyniki). Zgodnie z zasadami naboru koncepcja Stowarzyszenia uwzględnia:

  • zabytkowy charakter obiektu, 
  • niekomercyjną działalność edukacyjną mieszkańców Torunia (zwłaszcza dzieci i młodzieży), 
  • popularyzację wśród mieszkańców Torunia turystyki fortyfikacyjnej i rekreacji o charakterze otwartym,
  • wartość historyczną obiektu.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony ze stawką czynszu w wysokości 1 zł netto (1,23 zł brutto) za najem obiektu miesięcznie i 1 zł netto (1,23 zł brutto) za najem terenu przyległego do obiektu miesięcznie.

Fort im. Jana III Sobieskiego wybudowany w latach 1888-1892 jako najmłodszy z piętnastu fortów wchodzących w skład Twierdzy Toruń. Całość fortu otacza wał przeciwskarpy z suchą fosą, jedyny fort pancerny nie tylko w Toruniu, ale i na całym wschodnim froncie umocnień II Rzeszy. W 1971 r. Fort I został wpisany do rejestru zabytków. 

Przypomnijmy!

Od 8 czerwca 2017 r. obowiązują nowe zasady ubiegania się przez organizacje pozarządowe o gminny lokal użytkowy na prowadzenie działalności statutowej na rzecz mieszkańców Torunia. Procedura lokalowa wypracowana została w procesie partycypacyjnym, we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.

Instrukcja pozyskiwania gminnych lokali użytkowych przez NGO znajduje się tutaj:

http://orbitorun.pl/lokalemiejskie.html

W dniu 18 września ogłoszony zostanie (w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejskim serwisie dla organizacji pozarządowych www.orbitorun.pl) drugi w tym roku nabór ofert na wynajem gminnych lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych.

ilość odsłon podstrony: 486
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"