2018-07-17 Wspólnie o programie współpracy z NGO

2 lipca 2018 r. w MCSM w  Toruniu odbyło się spotkanie dwóch sektorów: samorządowego i  pozarządowego.
W tym roku o najważniejszych obszarach współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi rozmawialiśmy w zmienionej formule. Uczestnicy spotkania brali udział w pracach jednej z pięciu zaproponowanych grup roboczych (dotychczas spotkania prowadzone były w  ramach „World Cafe” - każdy uczestnik spotkania wypowiadał się przy każdym stoliku tematycznym). Prace grupy roboczej prowadzili moderatorzy  (przedstawiciele sektora samorządowego i reprezentanci sektora pozarządowego).

Wspólne rozmowy okazały się być bardzo inspirujące i dynamiczne. Oferta Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej, promocja i rozwój wolontariatu w Toruniu oraz generator ofert (narzędzie ułatwiające składanie ofert konkursowych) to tematy wiodące wczorajszego spotkania. Rozmawialiśmy również o trybie powoływania i funkcjonowania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia. Silną grupę uczestników stanowili seniorzy zwracając uwagę na szczególne potrzeby tej grupy mieszkańców Torunia. Liczba uczestników spotkania sięgnęła 90 osób.

UWAGI I PROPOZYCJE ZGŁOSZONE PODCZAS SPOTKANIA MOŻNA POBRAĆ - TUTAJ.

Organizatorem spotkania był Prezydent Miasta Torunia oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.

Co dalej?

  • analiza zagadnień zgłoszonych podczas spotkania, praca nad dokumentem, przygotowanie we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia propozycji projektu dokumentu
  • przedstawienie efektów pracy Prezydentowi Miasta Torunia
  • zgłaszanie uwag do wypracowanego projektu dokumentu – II etap konsultacji (miejskie strony internetowe, mailing)
  • analiza  i naniesienie zgłoszonych uwag
  • przedstawienie gotowego dokumentu Radzie Miasta Torunia:

27 września 2018 r. – projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.

grudzień 2018 r./styczeń 2019 r. – projekt uchwały w sprawie trybu powoływania, organizacji i trybu działania RDPP

 

ilość odsłon podstrony: 503
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"