2018-07-10 Wspólnie o programie współpracy z NGO

2 lipca 2018 r. w MCSM w  Toruniu odbyło się spotkanie dwóch sektorów: samorządowego i  pozarządowego. W tym roku o najważniejszych obszarach współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi rozmawialiśmy w zmienionej formule. Uczestnicy spotkania brali udział w pracach jednej z pięciu zaproponowanych grup roboczych (dotychczas spotkania prowadzone były w  ramach „World Cafe” - każdy uczestnik spotkania wypowiadał się przy każdym stoliku tematycznym). Prace grupy roboczej prowadzili moderatorzy  (przedstawiciele sektora samorządowego i reprezentanci sektora pozarządowego).

Wspólne rozmowy okazały się być bardzo inspirujące i dynamiczne. Oferta Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej, promocja i rozwój wolontariatu w Toruniu oraz generator ofert (narzędzie ułatwiające składanie ofert konkursowych) to tematy wiodące wczorajszego spotkania. Rozmawialiśmy również o trybie powoływania i funkcjonowania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia. Silną grupę uczestników stanowili seniorzy zwracając uwagę na szczególne potrzeby tej grupy mieszkańców Torunia. Liczba uczestników spotkania sięgnęła 90 osób.

Organizatorem spotkania był Prezydent Miasta Torunia oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.

Co dalej?

  • analiza zagadnień zgłoszonych podczas spotkania, praca nad dokumentem, przygotowanie we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia propozycji projektu dokumentu
  • przedstawienie efektów pracy Prezydentowi Miasta Torunia
  • zgłaszanie uwag do wypracowanego projektu dokumentu – II etap konsultacji (miejskie strony internetowe, mailing)
  • analiza  i naniesienie zgłoszonych uwag
  • przedstawienie gotowego dokumentu Radzie Miasta Torunia:

27 września 2018 r. – projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.

grudzień 2018 r./styczeń 2019 r. – projekt uchwały w sprawie trybu powoływania, organizacji i trybu działania RDPP

 

ilość odsłon podstrony: 354
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"