2019-06-12 Wspólnie o programie

Wspólnie o programie

Rozpoczynamy konsultacje (I etap) Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.


Roczny program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi określa szczegółowe zasady współpracy miasta z podmiotami pozarządowymi i stanowi podstawę do powierzenia lub wspierania zadań publicznych Gminy Miasta Toruń. Jest najważniejszym lokalnym dokumentem regulującym relacje władz miasta i toruńskich organizacji.

Dotychczasowe wspólne spotkania przyczyniły się do wdrożenia wielu nowych rozwiązań systemowych na rzecz wzmocnienia lokalnego środowiska pozarządowego. W listopadzie 2018 r., przy ul. Konopnickiej 13, rozpoczął swoja działalność inkubator NGO – Toruńskie Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro, wspierające przede wszystkim młode organizacje borykające się z problemami lokalowymi, doskonałe miejsce do pracy, szkoleń i spotkań ludzi aktywnych. Od ubiegłego roku wszystkie miejskie konkursy dla NGO odbywają się z wykorzystaniem internetowego generatora ofert. Z roku na rok zwiększana jest suma środków przeznaczonych na realizację zadań gminy przy udziale organizacji pozarządowych. Powiększa się także liczba zadań wykonywanych w trybie wieloletnim, co korzystnie wpływa zarówno na jakość obsługi mieszkańców, jak i na stabilność działania organizacji.

Spotkanie Konsultacyjne odbędzie się  w dniu 26 czerwca 2019 r., o godz. 16.00 w Centrum Kulturalno-Kongresowe JORDANKI  (sala konferencyjna), Al. Solidarności 1-3.

Spotkanie tradycyjnie jest organizowane we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.

Koordynatorem tego działania jest p. Małgorzata Skibicka, pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z NGO, u której można potwierdzić swój udział w spotkaniu (do dnia 24 czerwca br.), a także uzyskać dodatkowe informacje (tel. 56 611 87 24, adres e-mail: m.skibicka@um.torun.pl).

Tutaj pobierz Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.
Formuła spotkania:

Otwarte spotkanie konsultacyjne dla przedstawicieli sektora pozarządowego, podczas którego zebrane zostaną propozycje do programu w ramach grup tematycznych – branżowych (spotkania stolikowe organizacji działających w tym samym obszarze – sferze pożytku publicznego):
1)    kultura,
2)    sport i rekreacja,
3)    promocja miasta i turystyka, środowisko,
4)    rodzina, polityka społeczna, integracja i aktywizacja mieszkańców,
5)    ochrona zdrowia i niepełnosprawność,
6)    seniorzy,
7)  dodatkowo – oferta/regulamin funkcjonowania Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro (doświadczenie użytkowników).

Uczestnicy deklarują swój udział w pracach jednej z wyżej zaproponowanych grup roboczych.


Zasady spotkania:

Uczestnicy spotkania biorą udział w zdeklarowanych grupach tematycznych. Prace grupy roboczej prowadzi dwóch moderatorów (przedstawiciel sektora samorządowego i reprezentant sektora pozarządowego). Na początku spotkania gospodarze stolików przedstawiają uczestnikom omawiane zagadnienie. Grupy prowadzą dyskusje na zadany temat. Uczestnicy są zachęcani do przedstawiania swoich pomysłów za pomocą słów, spisywania ich, bądź przedstawiania graficznego.

Uwaga:

Jeżeli uważają Państwo, że jest potrzeba omówienia dodatkowego/ ew. innego tematu, prosimy o zgłaszanie swoich propozycji do dnia 19 czerwca br. do godz. 13.00 na adres mailowy: m.skibicka@um.torun.pl.


ilość odsłon podstrony: 51
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"