2019-08-26 Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs przeznaczony dla podmiotów ekonomii społecznej, takich jak wszelkie organizacje pozarządowe, zakłady aktywności zawodowej, centra integracji społecznej, czy spółdzielnie socjalne - konkurs POWER, działanie 2.9 (nr POWR.02.09.00-IP.03-00-004/19) pn. „Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz (...)”.

Wnioski o finansowanie projektu można składać od 13 do 30 września 2019 r.

Do dofinansowania zostaną wybrane dwa projekty z całej Polski i każdy z nich będzie mógł otrzymać na realizację
100% dofinansowania na kwotę do 2 000 000 zł.
Wnioskodawca nie musi posiadać wkładu własnego. Konkurs i sam projekt mają charakter ponadregionalny

Celem projektów ma być dostosowanie idei franczyzy do zasad ekonomii społecznej, czego efektem będzie powstanie dwóch systemów franszyzy społecznej, opartych na franczyzie biznesowej, z powodzeniem funkcjonującej na terenie Polski. System franczyzowy jest systemem sprzedaży towarów, usług lub technologii, który jest oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami: franczyzodawcą i jego indywidualnymi franczyzobiorcami. W wypadku franczyzy społecznej należy uwzględnić rozszerzenie tworzonego systemu o aspekty związane z przenoszeniem działalności i misji społecznej podmiotu ekonomii społecznej.

Okres realizacji projektu konkursie nie może przekroczyć 30 miesięcy. IOK zaleca, aby rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło nie wcześniej niż w lutym 2020 r. Nie ma obowiązku realizacji projektu w formule partnerskiej, ale wnioskodawca musi spełnić szereg warunków, aby móc wziąć udział w postępowaniu, np. w okresie 3 lat od dnia złożenia wniosku prowadzić w sposób nieprzerwany działalność ekonomiczną i społeczną.

Wszystkie informacje na temat konkursu, wytyczne, wzory wniosków  i regulamin znajdują się na stronie: http://www.power.gov.pl/nabory/1-243/

ilość odsłon podstrony: 342
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"