2018-08-22 Toruński Tydzień Tolerancji

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację kampanii społecznej pn. "Toruński Tydzień Tolerancji".

Prezydent Torunia zachęca organizacje pozarządowe do składania ofert w  trybie pozakonkursowym na realizację w 2018 r. zadania publicznego w  zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych, działalności na rzecz integracji cudzoziemców, upowszechniania oraz ochrony wolności i  praw człowieka: Organizacja przedsięwzięć w ramach kampanii społecznej pn. „TORUŃSKI TYDZIEŃ TOLERANCJI”.

INFORMACJE O ZADANIU

Zadanie polega na zorganizowaniu w terminie od 12 do 18 listopada 2018 r., na terenie Torunia, przedsięwzięć edukacyjnych, w tym wydarzeń kulturalnych, artystycznych i sportowych w ramach kampanii społecznej
pn. „Toruński Tydzień Tolerancji”.

Celem kampanii jest:

1) budowanie właściwych postaw społecznych a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, współpracy, a także przeciwdziałania dyskryminacji;

2) kształtowanie właściwych postaw wyrażających brak społecznej akceptacji
dla zachowań ksenofobicznych, nietolerancyjnych, agresywnych;

3) promowanie, za pośrednictwem środków masowego przekazu, w tym także mediów społecznościowych wydarzeń w ramach „Toruńskiego Tygodnia Tolerancji”.

Zadanie może być prowadzone w różnych formach niekomercyjnych przedsięwzięć,
 w szczególności takich jak:

1) działania edukacyjne (skierowane do mieszkańców Torunia, organizowane poza toruńskimi placówkami szkolnymi), takie jak: szkolenia i warsztaty, publikacje np. dla edukatorów, kreatywne działania w przestrzeni miejskiej angażujące mieszkańców Torunia, gra miejska, działanie on-line (np. aplikacja, strona społecznościowa, fanpage), działania animacyjne (eventy, dramy, spektakle), działania oparte na własnych doświadczeniach;

2) wydarzenia kulturalne, artystyczne związane z różnymi dziedzinami sztuki: muzyką, teatrem, sztukami plastycznymi lub filmem;

3) wydarzenia sportowo – rekreacyjne;

4) koncert o charakterze międzynarodowym, w składzie artystycznym jak i w prezentowanych treściach.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania powinny mieć charakter otwarty.

Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 47.825 zł.

http://orbitorun.pl/pozakonkursowytrybudzielaniadotacji,2036,l1.html

 

 

ilość odsłon podstrony: 394
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"