2018-08-30 Toruńska LGD uruchamia granty

Toruńska LGD uruchamia granty


650 tys. zł to wartość pierwszej transzy środków w konkursie grantowym ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania „Dla Miasta Torunia”. Projekty można składać do 1 października 2018 r.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

  • działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym;
  • działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej (np. usługi wzajemnościowe, samopomocowe, lider/animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej).


Kto może ubiegać się o granty?
Wnioski o dofinansowanie składać mogą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz podmioty i instytucje. Natomiast uczestnikami projektów mogą być wyłącznie osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie tych osób.

Łączna pula do rozdysponowania w tym konkursie wynosi 650 000 zł, przy czym wartość pojedynczego grantu może wynosić od 20 tys. zł do 50 tys. zł.

Konkurs został ogłoszony 30 sierpnia. Wnioski będą przyjmowane od 14 września do 1 października 2018 r.

Gdzie są dostępne materiały konkursowe?
Ogłoszenie o konkursie oraz szczegółowe informacje na temat postępowania grantowego, a także komplet dokumentów konkursowych są dostępne na stronie internetowej LGD „Dla Miasta Torunia”, pod adresem: www.dlatorunia.pl/konkursy.

***

Działanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR - Numer konkursu LGD: 1/G/2018.

Projekty złożone w odpowiedzi na konkurs będą przyczyniać się do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla Obszaru Miasta Torunia, w ramach Celu szczegółowy 2.1.: Zwiększenie efektywności realizacji działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej oraz wzmocnienie potencjału animatorów i liderów w zakresie animacji społecznej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

***

Warto dodać, że w bieżącym roku toruńska LGD ogłosi jeszcze dwa kolejne nabory, o wartości po 400 tys. zł każdy.

Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”
Stowarzyszenie  powołane w celu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) opracowanej w ramach koncepcji Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Obszar realizacji LSR na terenie Torunia obejmuje znaczny obszar miasta (17 jednostek urbanistycznych): Barbarka, Bielany, Bielawy, Bydgoskie Przedmieście, Wrzosy, Czerniewice, Grębocin Nad Strugą, Grębocin Przy Lesie, Jakubskie Przedmieście, Katarzynka, Mokre Przedmieście, Podgórz, Rubinkowo, Rudak, Stare Miasto, Starotoruńskie Przedmieście, Stawki.

 

 

Obszar realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju - tereny zakreskowane

 

 

 

Celem działania organizacji jest praca na rzecz wzrostu aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej bądź zawodowej, mieszkających na obszarze objętym LSR.

Obecnie stowarzyszenie skupia 97 członków reprezentujących cztery sektory: publiczny, społeczny, mieszkańców i gospodarczy.

 

 

 

ilość odsłon podstrony: 474
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"