Toruńska Karta Seniora

Rada Miasta Torunia, w dniu 21 lipca 2016 r., podjęła uchwałę o realizacji na terenie miasta Torunia programu pn. „Program Rodzina Razem- Toruń dla Pokoleń”. Program wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Intencją programu jest integracja międzypokoleniowa naszych mieszkańców, dlatego też Program dedykowany jest do dwóch grup społecznych tj:

  • rodzin wielodzietnych, posiadających co najmniej troje dzieci,
  • seniorów, osób które ukończyły 65 rok życia.

W ramach Programu mieszkańcy miasta, którzy ukończyli 65 rok życia mogą ubiegać się o wydanie Toruńskiej Karty Seniora. Posiadacz Karty może korzystać z ulg zaoferowanych przez prywatnych przedsiębiorców oraz miejskie instytucje kultury, sportu i rekreacji. W wykazie przedsiębiorców zamieszczonym na stronie www.torun.pl zakładka Karta Seniora, można znaleźć ofertę z bonifikatą m.in. na świadczenia rehabilitacyjne, pobyty sanatoryjne, usługi optyczne, stomatologiczne, protetyczne, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, transportowe – taksówki, kursy językowe, usługi internetowe, pomoc dla seniorów przy zamianie mieszkań itp.

Podstawą otrzymania Toruńskiej Karty Seniora jest złożenie wniosku przez osobę spełniająca warunki. Druk wniosku zamieszczony jest na stronie www.torun.pl, zakładka Toruńska Karta Seniora. Ważność Karty określona jest na 3 lata. Wnioski składa się w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, Dziewulskiego 38, Grudziądzkiej 126 b, Poznańskiej 52, Broniewskiego 90.

Koordynatorem Programu wyznaczony został Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia.


ilość odsłon podstrony: 2125
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"