2019-09-03 Stalowy Anioł

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasił XIII edycję Nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej na rzecz mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego „Stalowy Anioł”.

Celem konkursu jest: promowanie najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz odwagi we wdrażaniu innowacyjnych przedsięwzięć; a także nagradzanie rzetelności i ofiarności w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

 
Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać:

1) przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej;

2) przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

3) przedstawiciele organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających  w zakresie pomocy społecznej;

4) laureaci wszystkich edycji nagród dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej.


Laureaci otrzymają nagrody w formie pieniężnej lub rzeczowej oraz listu gratulacyjnego i statuetki „Stalowego Anioła”.


Laureatami mogą zostać osoby indywidualne lub zespoły, będące animatorami zmian, prezentujący ciekawe, nowe podejście do idei rozwoju społeczności lokalnych, pomocnych przy rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych.

Wnioski o przyznanie nagrody należy składać:

w terminie do 30 września 2019 roku osobiście do siedziby Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 lub przesłać pocztą na adres urzędu: Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy Urzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Kujawsko-Pomorskiego:

telefon (056) 652 18 14,

e-mail: d.piekarek@kujawsko-pomorskie.pl

 
Do pobrania:
                                                                                 
                                                                                                                                
•             Uchwała Nr 31/1516/18 z dnia 16 sierpnia 2018r.;

•             Regulamin;

•             Wniosek o przyznanie nagrody; 

•             Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana przez osobę, której dane dotyczą;

•             Informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskiwanych w inny sposób, niż od osoby, której dane dotyczą.

ilość odsłon podstrony: 338
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"