REGULAMIN PRACY I SKŁADY KOMISJI KONKURSOWYCH

ROK 2020

Składy komisji konkursowych powołanych do oceny ofert na wykonanie zadań w roku 2020 oraz w latach 2020 - 2022

Regulamin pracy komisji konkursowych oceniających oferty konkursowe pod względem formalnym i merytorycznym  określony jest w XII rozdziale Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi.

Program współpracy na rok 2020 - pobierz
TUTAJ.

Komisje konkursowe do oceny ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych gminy w roku 2020 oraz w latach 2020 - 2022, ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Torunia w dniu 29 listopada 2019 r. zostały powołane  Zarządzeniem nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 3 stycznia 2020 r., zmienionym Zarządzeniem nr 9a Prezydenta Miasta Torunia z dnia 13 stycznia 2020 r.


 


Prezydent Miasta Torunia


ogłasza:

 

nabór  przedstawicieli toruńskich organizacji pozarządowych do zgłaszania swoich kandydatur na członków komisji konkursowych do oceny ofert, które zostaną złożone w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2020 r. oraz w latach 2020-2022


Zgłoszenie powinno zawierać:

1.      wypełniony formularz zgłoszeniowy

2.      oświadczenie o niekaralności


Zgłoszenie wraz z oświadczeniem o niekaralności należy dostarczyć w terminie
do 13 grudnia 2019 r. (decyduje data wpływu).


do Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia,
ul. Wały gen. Sikorskiego 10 (pok. nr 18), 87-100 Toruń
lub przesłać drogą mailową skan na adres: m.skibicka@um.torun.pl.

 
Dodatkowe informacje:


Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia,

Małgorzata Skibicka – pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z NGO,

ul. Wały gen. Sikorskiego 10, pokój nr 18,

tel.: 56 611 87 24, e-mail.: m.skibicka@um.torun.pl


***

Uwaga!

Zestaw dokumentów dla osób, które chcą dokonać zgłoszenia - do pobrania tutaj:


1. formularz zgłoszeniowy
2. wzór oświadczenia
3. wyciąg z uchwały nr 240/2019 Rady Miasta Torunia

 

 

 


 

ROK 2019


 

Składy komisji konkursowych na 2019 r.

 

Regulamin pracy komisji konkursowych oceniających oferty konkursowe pod względem formalnym i merytorycznym  określony jest w XII rozdziale Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi.

Program współpracy na rok 2019 - pobierz TUTAJ.


Komisje konkursowe do oceny ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych gminy w roku 2019 oraz w latach 2019 - 2021, ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Torunia w dniu 30 listopada 2018 r. zostały powołane  Zarządzeniem nr 4 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 2 stycznia 2019 r.


 

Prezydent Miasta Torunia zaprasza przedstawicieli toruńskich organizacji pozarządowych do zgłaszania swoich kandydatur na członków komisji konkursowych do oceny ofert, które zostaną złożone w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2019 r. oraz w latach 2019-2021

Zgłoszenie powinno zawierać:

1.      wypełniony formularz zgłoszeniowy

2.      oświadczenie o niekaralności


Zgłoszenie wraz z oświadczeniem o niekaralności należy dostarczyć w terminie do 20 grudnia 2018 r.

do Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 10 (pok. nr 18), 87-100 Toruń
lub przesłać drogą mailową skan na adres: m.skibicka@um.torun.pl.

 
Dodatkowe informacje:


Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia,

Małgorzata Skibicka – pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z NGO,

ul. Wały gen. Sikorskiego 10, pokój nr 18,

tel.: 56 611 87 24, e-mail.: m.skibicka@um.torun.pl


***

Uwaga!

Zestaw dokumentów dla osób, które chcą dokonać zgłoszenia - do pobrania tutaj:

    formularz zgłoszeniowy

    wzór oświadczenia
    wyciąg z uchwały nr 951/2018 Rady Miasta Torunia
    tresć ogłoszenia o naborze

 

19.10.2018 r.

Aktualnie trwa nabór do prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego, czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenie edukacji prawnej w ośmiu punktach w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

DO POBRANIA:

 1. ogłoszenie o naborze
 2. formularz zgłoszeniowy
 3. wzór oświadczenia
 4. wyciąg z uchwały nr 673/2017 Rady Miasta Torunia z dnia 12 października 2017 r. (tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert)
 5. treść ogłoszenia konkursowego

ROK 2018

Trwa aktualnie nabór kandydatów - przedstawicieli toruńskich organizacji pozarządowych do komisji konkursowych oceniających oferty, które zostaną złożone w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2018 r. oraz w latach 2018 - 2020 - informacje szczególowe TUTAJ.

 

NABÓR PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO UDZIAŁU W KOMISJACH KONKURSOWYCH

1. Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w latach 2018-2020

Składy komisji konkursowych na 2017 r.

Regulamin pracy komisji konkursowych oceniających oferty konkursowe pod względem formalnym i merytorycznym  określony jest w XII rozdziale Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program współpracy na rok 2017 -
TUTAJ

Składy komisji konkursowych:

 

Ogłoszenie o naborze do prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego, czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Do pobrania:


 

INFORMACJE ARCHIWALNE

 


 

ROK 2017

Prezydent Miasta Torunia zaprasza przedstawicieli toruńskich organizacji pozarządowych do zgłaszania swoich kandydatur na członków komisji konkursowych do oceny ofert, które zostaną złożone w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2017 r. oraz w latach 2017 - 2019, ogłoszonych w dniu 25 listopada 2016 r.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy;
 • oświadczenie o niekaralności.

Zgłoszenie wraz z oświadczeniem o niekaralności należy dostarczyć:

 • w terminie do 19 grudnia 2016 r.
 • do Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 (pok. nr 35), 87-100 Toruń lub przesłać drogą mailową skan na adres: m.skibicka@um.torun.pl.


Dodatkowe informacje:
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia,
Małgorzata Skibicka – pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z NGO,
ul. Wały gen. Sikorskiego 10, pokój nr 18,
tel.: 56 611 87 24, e-mail.: m.skibicka@um.torun.pl

 

Do pobrania:

 


 

ROK 2016

Regulamin pracy komisji konkursowych oceniających oferty konkursowe pod względem formalnym i merytorycznym  określony jest w XII rozdziale Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program współpracy na rok 2016 - TUTAJ

Składy komisji konkursowych:

3. Skład komisji konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2016 na wykonanie szlaku murali patriotycznych w zakresie: ROZWOJU KULTURY I OCHRONY JEJ DÓBR ORAZ PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ (konkurs nr 21) - TUTAJ.
 
2. Skład komisji konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w II półroczu 2016 roku w zakresie wspierania integracji i aktywizacji mieszkańców i przedsiębiorców obszaru Toruńskiego Centrum Miasta - TUTAJ.

1. Skład komisji konkursowych do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Torunia w dniu 26 i 27 listopada 2015 roku (konkursy roczne na 2016 r.) - TUTAJ

ROK 2015

Regulamin pracy komisji konkursowych oceniających oferty konkursowe pod względem formalnym i merytorycznym  określony jest w XII rozdziale Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Program współpracy na rok 2015 - TUTAJ
 
Skład komisji konkursowych do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Torunia w dniu 21 listopada 2014 roku - TUTAJ

Skład komisji konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Torunia w dniu 31 grudnia 2014 roku w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym (60+) - TUTAJ

 

ROK 2014
 
Regulamin pracy komisji konkursowych oceniających oferty konkursowe pod względem formalnym i merytorycznym  określony jest w XII rozdziale Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Program współpracy na rok 2014 TUTAJ
 
Skład komisji konkursowych do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych ogłoszonych przez Prezydenta miasta Torunia w dniu 27 listopada 2013 roku TUTAJ

 

ROK 2013

Regulamin pracy komisji konkursowych oceniających oferty konkursowe pod względem formalnym i merytorycznym  określony jest w XII rozdziale Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Program współpracy na rok 2013 TUTAJ
 
Skład komisji konkursowych do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych ogłoszonych przez Prezydenta miasta Torunia w dniu 29 listopada 2012 roku TUTAJ
ROK 2012

Regulamin pracy komisji konkursowych oceniających oferty konkursowe pod względem formalnym i merytorycznym  określony jest w XII rozdziale Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Program współpracy na rok 2012 TUTAJ
 
Skład komisji konkursowych do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2012 roku przez  organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
 • wspierania edukacji i wychowania TUTAJ
 • wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymania tradycji narodowej  TUTAJ
 • w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; przeciwdziałania bezrobociu i wspierania przedsiębiorczości; działań wspomagających rozwój demokracji i praw człowieka; wspierania działań w pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej i innych środków zewnętrznych o podobnym charakterze na realizację zadań własnych Gminy Miasta Toruń, poprzez uzupełnienie wkładu własnego do projektów oraz działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszary Starego Miasta i Bydgoskiego Przedmieścia TUTAJ
 • profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych i wyrównywania szans kobiet w życiu społecznym i zawodowym TUTAJ
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego TUTAJ
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa TUTAJ

Skład komisji konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie w latach 2012-2014 zadania publicznego w zakresie realizacji międzynarodowego festiwalu sztuki filmowej  TUTAJ

Skład komisji konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w latach 2012-2013 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych TUTAJ

ROK 2011

Regulamin pracy komisji konkursowych oceniających oferty konkursowe pod względem formalnym i merytorycznym jest określony w rozdziale VI rocznego programu współpracy Gminy Miasta Toruń z NGO – TUTAJ program na rok 2011.
 
Składy komisji konkursowych do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2011 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej – TUTAJ;
 • wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej – TUTAJ;
 • profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych i wyrównywania szans kobiet w życiu społecznym i zawodowym oraz w latach 2011-2012 z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych – TUTAJ;
 • działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami: przeciwdziałania bezrobociu i wspierania przedsiębiorczości; działań wspomagających rozwój demokracji i praw człowieka;wspierania działań w pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej i innych środków zewnętrznych o podobnym charakterze na realizację zadań własnych Gminy Miasta Toruń oraz działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszary Starego Miasta i Bydgoskiego Przedmieścia –TUTAJ;
 • wspierania edukacji i wychowania – TUTAJ.
 • w sprawie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz przyjęcia regulaminu jej pracy - TUTAJ.
Skład i regulamin pracy komisji konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu w 2011 roku - TUTAJ.
ilość odsłon podstrony: 4870
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"