RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO MIASTA TORUNIA, kadencja 2015-2016

Rada Działaności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, kadencja 2015 - 2016

Przewodnicząca: Aleksandra Łukomska - Smulska, Europejska Unia Kobiet, SEKCJA POLSKA, o/Toruń
Zastępca:
Sekretarz: Paweł Piotrowicz, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji


Obsługa Rady:
Małgorzata Skibicka - Pełnomocnik ds. współpracy z NGO, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji, 
ul.Wały gen. Sikorskiego 10, pokój 18
E:
rdpp@um.torun.pl
T: 56 611 87 24

Termin kolejnego posiedzenia RDPP:  

Proponowany porządek obrad na  posiedzeniu RDPP w dniu:

Posiedzenie ma charakter otwarty. Jeśli chcesz przyjść - zapraszamy.

Ogólnopolski serwis dla rad pożytku: radypozytku.ngo.pl

Skład (powołany Zarządzeniem nr 24 PMT z dnia 28.01.2015 r. - treść zarządzenia, zmienionym Zarządzeniem nr 57 PMT z dnia 29 marca 2016 r. - treść zarządzenia, Zarządzeniem nr 102 PMT z dnia 4 maja 2016 r. - treść zarządzenia, zmienionym Zarządzeniem nr 272 PMT z dnia 31 sierpnia 2016 r. - treść zarządzenia):

lp.
imię i nazwisko organizacja/instytucja
1 Elżbieta Dokurno Wydział Kultury UMT
2 Krzysztof Duda Toruńska Inicjatywa Obywatelska
3 Ewa Grobelska Fundacja na rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "Daj Szansę"
4 Dorota Knut Wydzial Rozwoju i Programowania Europejskiego
5 Małgorzata Kowalska CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
6 Ewa Kwiesielewicz-Szyszka Stowarzyszenie Kuajwsko-Pomorski Ośrodek Wspiernia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
7 Aleksandra Łukomska-Smulska Europejska Unia Kobiet-SEKCJA POLSKA, o/Toruń
8 Maria Pałucka Wydzial Sportu i Turystki UMT
9 Paweł Piotrowicz Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji UMT
10 Michał Rosiński Toruński Klub Sportu Osób Niepelnosprawnych
11 Danuta Samsel Wydział Edukacji UMT
12 Karol Maria Wojtasik  Rada Miasta Torunia
13 Małgorzata Toruńska Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
14 Łukasz Walkusz Rada Miasta Torunia
15 Janusz Wiśniewski Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych
16 Anna Zielińska Stowarzyszenie Hospicjum Światło

 
Relacja ze szkolenia dla RDPP - TUTAJ

Protokoły:

ROK 2015

ROK 2016

 

ilość odsłon podstrony: 1398
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"