2018-10-16 Program współpracy Gminy Miasta Toruń z NGO w 2019 r.

Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. zostanie przedstawiony radnym na najbliższej sesji Rady Miasta Torunia.

Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi to podstawowy dokument określający współpracę pomiędzy samorządem Torunia i organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań własnych gminy. Zawiera cele, zasady i formy współpracy. Wskazuje priorytetowe zadania publiczne, które gmina zamierza realizować za pośrednictwem sektora pozarządowego oraz sposoby realizacji wspólnych działań.

Projekt programu, który zostanie przedstawiony radnym, był poprzedzony konsultacjami społecznymi, a w dniu 28 września 2018 r. otrzymał pozytywną opinię Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia. Po uchwaleniu dokumentu Prezydent Miasta Torunia będzie mógł opracować otwarte konkursy ofert na realizację zadań własnych gminy w roku 2019.

Projekt dokumentu został przygotowany w procedurze partycypacyjnej, we współpracy z  Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia (RDPP), przy udziale toruńskich organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych urzędu oraz gminy współdziałających ze środowiskiem pozarządowym.

W projekcie Programu na 2019 r. m.in.:

  • uzupełniono priorytetowe zadania w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości o wspieranie działań mających na celu samozatrudnienie, wspieranie procesów edukacyjnych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz wspieranie współpracy międzynarodowej w zakresie rozwoju gospodarczego;
  • dodano nowe zadanie priorytetowe dot. wspierania opieki nad miejscami pamięci oraz miejscami trwałego upamiętnienia, poprzez m.in.: realizację projektów sprzyjających aktywizacji młodzieży w opiece nad miejscami pamięci, realizację inicjatyw mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat miejsc pamięci;
  • w zasadach działania komisji konkursowych powołanych do opiniowania ofert konkursowych uwzględniono wskazanie przyczyny obniżenia oceny punktowej oferty.


Zgodnie z projektem, na realizację programu w 2019 r. przeznacza się kwotę nie mniejszą niż 8.500.000 zł. Radni zagłosują nad przyjęciem programu podczas sesji 18 października 2018 roku.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w opracowanie projektu programu na rok 2019!


Do pobrania:

    Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku
    Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych

 

ilość odsłon podstrony: 289
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"