2017-10-06 Program współpracy Gminy Miasta Toruń z NGO w 2018 r.

Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z Organizacjami Pozarządowymi w 2018 r. zostanie przedstawiony radnym na najbliższej sesji Rady Miasta Torunia.

Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi to podstawowy dokument określający współpracę pomiędzy samorządem Torunia i organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań własnych gminy. Zawiera cele, zasady i formy współpracy. Wskazuje priorytetowe zadania publiczne, które gmina zamierza realizować za pośrednictwem sektora pozarządowego oraz sposoby realizacji wspólnych działań.

Projekt programu, który zostanie przedstawiony radnym, był poprzedzony konsultacjami społecznymi, a w dniu 26 września 2017 r. otrzymał pozytywną opinię Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia. Po uchwaleniu dokumentu Prezydent Miasta Torunia będzie mógł opracować otwarte konkursy ofert na realizację zadań własnych gminy w roku 2018.

Projekt dokumentu został przygotowany w procedurze partycypacyjnej, we współpracy z  Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia (RDPP), przy udziale toruńskich organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych urzędu oraz gminy współdziałających ze środowiskiem pozarządowym.

W projekcie Programu na 2018 r. m.in. uwzględniono zadania z zakresu pomocy społecznej i zadania zlecane organizacjom na podstawie przepisów ustawy o zdrowiu publicznym, a także uzupełniono finansowe formy współpracy o realizację inicjatyw lokalnych oraz udostępnianie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego na organizację działań niekomercyjnych z zastosowaniem preferencyjnych stawek czynszu najmu terenu.

Zgodnie z projektem, na realizację programu w 2018 r. przeznacza się kwotę nie mniejszą niż 8.500.000 zł. Radni zagłosują nad przyjęciem programu podczas sesji 12 października 2017 roku.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w opracowanie projektu programu na rok 2018.


Do pobrania:

ilość odsłon podstrony: 506
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"