2018-02-27 Program „Decydujesz, pomagamy"

Organizatorem programu „Decydujesz, pomagamy"  jest firma Tesco Polska. Partnerem strategicznym jest Fundacja Tesco, a partnerem merytorycznym – Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia". Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach czwartej edycji programu potrwa do 30 marca br.

Program grantowy „Decydujesz, pomagamy" ma za zadanie wesprzeć lokalne organizacje pozarządowe oraz społeczników i grupy nieformalne w  realizacji projektów na rzecz lokalnej społeczności. W tym celu Polska została podzielona na 125 mikroregionów (mikroregion w Toruniu otrzymał nr 33, obejmuje 4 sklepy). W każdym z nich - decyzją klientów Tesco - zostaną przyznane dwa granty na realizację lokalnej inicjatywy oraz jeden grant na cele statutowe instytucji/organizacji biorącej udział w głosowaniu. Ponadto organizator przyzna również dodatkowe wyróżnienia.

W programie mogą wziąć udział: organizacje pozarządowe (w rozumieniu art. 3 pkt. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), co najmniej trzyosobowe grupy nieformalne, które podpiszą umowę o współpracy z organizacją pozarządową, spółdzielnie socjalne oraz instytucje publiczne (np.: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej).

W czwartej edycji programu wszystkie inicjatywy, które przejdą do głosowania otrzymają granty. Aż 125 organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych może zdobyć grant w wysokości 5 000 zł, kolejne 125 otrzyma dofinansowanie w wysokości 3 000 złotych. Uczestnicy, którzy zajmą trzecie miejsce otrzymają 1 000 złotych, przeznaczone na cele statutowe organizacji. Suma wszystkich grantów wynosi 1 125 000 złotych.

Aby zgłosić się do programu, należy wypełnić formularz aplikacyjny dostępny na stronie www.tesco.pl/pomagamy od 19 lutego do 30 marca 2018 r. do godziny 23.59. Wnioski mogą zostać złożone wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza. Wnioski przesłane drogą mailową lub pocztową nie będą uznawane.

Wszystkie przesłane wnioski zostaną ocenione pod względem formalnym (czy uczestnik spełnia formalne wymogi, czy załączone zostały wszystkie wymagane dokumenty itp.). Wnioski, które pozytywnie przejdą ocenę formalną, zostaną poddane ocenie merytorycznej (czy i w jakim stopniu projekt adresuje cele programu, czy i w jakim stopniu jest skierowany do lokalnej społeczności itp. zgodnie z kryteriami opisanymi w  Regulaminie). Ostatecznego wyboru uczestników, którzy przejdą do etapu głosowania w każdym z mikroregionów, dokonuje Komisja Grantowa. Otwarte głosowanie na najlepsze lokalne inicjatywy odbędzie się wszystkich sklepach Tesco w Polsce w dniach 07.05–04.06.2018 r.

Wszystkie projekty muszą zostać zrealizowane w terminie od 7 sierpnia 2018 r. do 31 listopada 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu programu znajdują się w Regulamin oraz na stronie programu w zakładce Zasady i harmonogram

 


ilość odsłon podstrony: 570
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"