2018-10-19 Poszukujemy delegatów do Sejmiku

Prezydent Miasta Torunia ogłasza nabór przedstawicieli toruńskich organizacji pozarządowych do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, kadencji 2019-2022.


Zgłoszenia kandydatów
Każda organizacja pozarządowa działająca na terenie Torunia (z wyjątkiem organizacji sieciowych, dla których przewidziano odrębne postępowanie) może zgłosić jednego kandydata do Sejmiku.
Zgłoszeń należy dokonywać pisemnie, z wykorzystaniem formularza dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej i w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych www.orbitorun.pl.

Wypełnione i podpisane formularze należy dostarczyć do Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, pok. nr 35 lub zeskanować i przesłać pocztą elektroniczną na adres: m.skibicka@um.torun.pl.

Termin zgłaszania kandydatów: do 2 listopada 2018 r. (decyduje data wpływu).

Zgłoszenie powinno zawierać:
•    wypełniony formularz zgłoszeniowy – do pobrania TUTAJ;
•  Regulamin przeprowadzenia wyborów przedstawicieli toruńskich organizacji pozarządowych do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z oświadczeniem o niekaralności – do pobrania TUTAJ.

Wybory
Wybory zostaną przeprowadzone w dniu 19 listopada 2018 r., w Dworze Artusa podczas XV Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych.
W wyniku wyborów wyłonionych zostanie dwóch delegatów do Sejmiku reprezentujących toruńskie organizacje pozarządowe oraz dwóch stałych zastępców.

Dodatkowe informacje
Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko jest reprezentacją organizacji pozarządowych wskazanych w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, realizujących swoje zadania statutowe ze sfery zadań publicznych na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Regulamin Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego do pobraniaTUTAJ.

Kontakt w sprawie wyborów
Małgorzata Skibicka – pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z NGO
tel.: 56 611 87 24, e-mail.: m.skibicka@um.torun.pl, ul. Wały gen. Sikorskiego 10, pokój 18.

ilość odsłon podstrony: 448
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"