2018-10-25 Piętnaste Forum!

XV Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych

Prezydent Miasta Torunia oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia zapraszają do udziału w Forum przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w naszym mieście.

Forum jest miejscem corocznego spotkania toruńskiego środowiska pozarządowego z przedstawicielami samorządu lokalnego, okazją do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów organizacji działających w Toruniu oraz skorzystania z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości.

W tym roku odbędzie się już piętnaste, jubileuszowe Forum. Wydarzenie tradycyjnie jest organizowane we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.

Tegoroczny program Forum umożliwia udział w dwóch spośród czterech zaproponowanych warsztatów szkoleniowych. Podczas warsztatów dowiemy się m.in. jak zdefiniować i zweryfikować rezultaty zadania publicznego, jak je zmierzyć po zakończonym działaniu?

Na kolejnych warsztatach poznamy zasady korzystania z generatora ofert, tj. internetowej platformy do obsługi procedury zlecania zadań publicznych w trybie konkursowym i pozakonkursowym. Od  grudnia 2018 r. generator obowiązywać będzie również w ramach procedury zlecania zadań publicznych w trybie ustawy o sporcie, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o zdrowiu publicznym.

Ponadto dowiemy się również w jaki sposób szukać prywatnych darczyńców organizacji i jak przygotować skuteczną zbiórkę darowizn w internecie.

Otrzymamy również praktyczne wskazówki dot. standardów organizacji wolontariatu, rekrutacji i motywacji wolontariuszy.

Wydarzeniem towarzyszącym Forum będzie V Kawiarenka Obywatelska Seniorów organizowana we współpracy z Radą Seniorów Miasta Torunia. Kawiarenka odbędzie się w Sali Kominkowej Domu Harcerza w Toruniu.

Ponadto podczas Forum przeprowadzone zostaną wybory przedstawicieli toruńskich organizacji pozarządowych do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, kadencji 2019-2022. Każda organizacja pozarządowa działająca na terenie Torunia (z wyjątkiem organizacji sieciowych, dla których przewidziano odrębne postępowanie) może zgłosić jednego kandydata do Sejmiku. W wyniku wyborów wyłonionych zostanie dwóch delegatów do Sejmiku reprezentujących toruńskie organizacje pozarządowe oraz dwóch stałych zastępców.
Termin zgłaszania kandydatów: do 2 listopada 2018 r. (decyduje data wpływu).
Ogłoszenie o naborze tutaj:
http://orbitorun.pl/poszukujemydelegatowdosejmiku,3763,l1.html

Dodatkowo podczas spotkania:
•   przedstawimy  Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. wraz z informacją o planowanych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych w 2019 r.
•    przekażemy ofertę Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro
•    będzie można zapoznać się działaniami Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”.

Licząc na Państwa obecność, serdecznie zachęcamy do udziału w proponowanych spotkaniach i skorzystania z wiedzy oraz doświadczenia zaproszonych gości i działaczy toruńskich organizacji pozarządowych.
 

________________________________________

Termin spotkania: 19 listopada 2018 r., w godz. 10.00 – 16.00


Miejsce spotkania: Dwór Artusa, ul. Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń
 

________________________________________

Jak się zgłosić?

Podpisany formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć lub odesłać:  
•   do Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji UMT na adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń (pok. nr 35),
•    lub na nr fax 56 611 86 80,
•    lub na adres e-mail: marcelina.chojnacka@um.torun.pl

w terminie do 12 listopada 2018 r.
________________________________________
Do pobrania:
•    Formularz zgłoszeniowy na XV Forum
•    Program XV TFOP
________________________________________
Uwagi:
•    W XV TFOP może uczestniczyć więcej niż 1 przedstawiciel z tej samej organizacji pozarządowej.
•    W V Kawiarence Obywatelskiej Seniorów mogą wziąć udział seniorzy nigdzie niezrzeszeni.
•    Na 1 formularzu zgłasza się 1 osoba.
•    Przedstawiciele jednostek administracyjnych również zgłaszają się za pomocą formularza.
•    Liczba miejsc na warsztat jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
•    Udział w XV TFOP jest bezpłatny.

 

 

 

ilość odsłon podstrony: 799
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"