2018-04-24 Pajacykowa Sieć Pomocowa

Polska Akcja Humanitarna poszukuje partnerów do Pajacykowej Sieci Pomocowej!

W ramach programu pn. Pajacykowa Sieć Pomocowa Fundacja Polska Akcja Humanitarna wspiera dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki w szkole lub w świetlicy (zwanymi dalej Placówkami), a nie sa objęte pomocą społeczną.

W ramach programu prowadzone jest dożywianie dzieci z jednej strony i prace nad polepszeniem systemu pomocy w zakresie dożywiania – z drugiej. Program przeznaczony jest dla dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, które z różnych przyczyn nie są objęte wsparciem Ośrodków Pomocy Społecznej w zakresie dożywiania a takiego wsparcia potrzebują. Program realizowany jest za pośrednictwem szkół i świetlic środowiskowych, którym przekazywane są środki finansowe na dożywianie.
Celem współpracy jest rozwinięcie systemu docierania z pomocą do beneficjentów w zakresie dożywiania poprzez rekonesans sytuacji lokalnej, wynajdowanie instytucji, do których uczęszczają dzieci potrzebujące p
omocy żywnościowej oraz finansowanie posiłków w tychże instytucjach, tzw. Program regrantingowy Pajacykowa Sieć Pomocowa.Działania zmierzające do gromadzenia informacji oraz udzielania pomocy na poziomie lokalnym służyć będą lepszemu i trafniejszemu rozdzielaniu wsparcia w zakresie dożywiania oraz uaktywnią społeczność lokalną.

Beneficjentami Programu są dzieci i młodzież (od 6 do 15 roku życia) zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, niezaradności życiowej rodziców, niepełnosprawności lub innych przyczyn oraz organizacje pozarządowe z nimi pracujące.

Pajacykowa Sieć Pomocowa działa na zasadzie regrantingu. PAH rekrutuje organizacje działające lokalnie z terenów najbardziej zagrożonych ubóstwem i przekazuje im środki finansowe na prowadzenie dożywiania dzieci w regionie.

Organizacje partnerskie same wybierają placówki (szkoły, świetlice) z którymi współpracują, kierując się w ich doborze, znajomością środowiska lokalnego, wiedzą i doświadczeniem wynikającym z pracy w danym regionie. Zaangażowanie w poprawę warunków życia społeczności lokalnej to ogromny atut organizacji partnerskich. Organizacje są na miejscu, mają możliwość szybkiego reagowania i dostosowania programu do aktualnych potrzeb.

Pajacykowa Sieć Pomocowa działa w ramach programu dożywiania dzieci Pajacyk Polskiej Akcji Humanitarnej.

Więcej informacji na temat programu - TUTAJ.

Wszystkich chętnych zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Formularz dostępny jest pod linkiem:

https://www.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia/  

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 maja 2018r.

ilość odsłon podstrony: 776
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"