OTWARTE NABORY OFERT NA WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH DLA NGO

ROK 2018

 

4. Ogłoszenie o otwartym naborze ofert na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Bulwar Filadelfijski 8 (Baszta Gołębnik) w Toruniu o powierzchni 24,24 m2.

 


 

3. Ogłoszenie o otwartym naborze ofert na najem 5 gminnych lokali:

 

ROK 2017

 

2. Ogłoszenie o otwartym naborze ofert na najem 6 gminnych lokali - wyniki naboru do pobrania TUTAJ

 1. Przy ul. Lindego 12 (w budynku Lindego 10/14) o pow. 37,80 m2
 2. Przy ul. Mickiewicza 60 o pow. 48,00 m2
 3. Przy ul. Mickiewicza 61 o pow. 22,53 m2
 4. Przy ul. Mickiewicza 110 o pow. 79,45 m2
 5. Przy ul. Bulwar Filadelfijski 8 (Baszta Gołębnik) o pow. 24,24 m2
 6. Przy ul. Bulwar Filadelfijski 8 (Baszta Gołębnik) o pow. 24,66 m2

Dokumenty do pobrania:

 1. Treść ogłoszenia
 2. Załącznik nr 1 - wykaz lokali
 3. Załącznik nr 2 - wzór umowy
 4. Załącznikr nr 3 - formularz oferty
 5. Załącznik nr 4 - wzór karty oceny
 6. Załącznik nr 5 - uchwała Nr 414/12 Rady Miasta Torunia z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu (zmieniona uchwałą nr 845/2014 Rady Miasta Torunia z dnia 4 września 2014 r. oraz uchwałą nr 891/2014 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014 r.);
 7. Załącznik nr 6 - zarządzenie Prezydenta Miasta Torunia nr 149 z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia procedury postępowania dotyczącego wynajmu i użyczenia gminnych lokali użytkowych na rzecz organizacji pozarządowych w trybie bezprzetargowym.
ilość odsłon podstrony: 3074
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"