2017-12-27 Ostatni dzień na złożenie ofert konkursowych

 

Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarte konkursy ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe zadań publicznych gminy w 2018 r. oraz w latach 2018 - 2020:

- 20 konkursów ofert na wykonanie 22 zadań ze sfery działąności pożytku publicznego 

UWAGA: warunkiem przystąpienia do ww. konkursów jest przygotowanie i złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą 

 

GENERATORA OFERT eNGO  

dostępnego na stronie 

http://torun.engo.org.pl  

oraz złożenie w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT eNGO zawierający zgodną sumę kontrolną *. 

* Pojęcie „sumy kontrolnej” oznacza numer automatycznie nadany przez GENERATOR OFERT eNGO po zakończeniu procesu wypełnienia oferty i jej złożeniu na otwarty konkurs ofert. Wydruk przygotowanej w ten sposób oferty należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione oraz złożyć lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) wraz załącznikami w terminie i na adres wskazany w regulaminie konkursu.

 

- konkurs na wykonananie zadań z zakresu rozwoju sportu w 2018 r. (GENERATOR OFERT NIE OBOWIĄZUJE - tylko oferty w wersji papierowej)

- 2 konkursy z zakresu zdrowia publicznego w 2018 r. (GENERATOR OFERT NIE OBOWIĄZUJE - tylko oferty w wersji papierowej)

 

KONKURSY OPUBLIKOWANE - TUTAJ

ilość odsłon podstrony: 965
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"