ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO

Akcja I ♥ Toruń. TU zostawiam mój 1%

1% PODATKU DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Jak co roku, podczas rocznego rozliczenia podatku od osób fizycznych możesz 1% jego wysokości przeznaczyć na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego. Może to zrobić każda osoba fizyczna, rozliczająca się według skali podatkowej bez względu na źródło przychodu lub podatkiem liniowym (do 30 kwietnia 2018 r.) lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (do 31 stycznia 2018 r.).

Oddając swój 1% podatku organizacji pożytku publicznego nie tracisz nic, bo w przeciwnym razie środki te trafiłyby do Skarbu Państwa. A tak masz wpływ na to, co stanie się z częścią Twojego podatku.

Mieszkańcy naszego miasta chętnie korzystają z tej formy wsparcia organizacji, bowiem w roku 2017 przekazali OPP (za pośrednictwem I i II Urzędu Skarbowego) ponad 3,6 mln zł. Jednak z tej kwoty tylko 1 mln zł otrzymały toruńskie podmioty sektora pozarządowego. Liczymy, że w 2018 roku wynik ten będzie jeszcze lepszy!

Ze strony redakcji Orbitoruń.pl zachęcamy do oddawania 1% podatku w szczególności toruńskim organizacjom pożytku publicznego, których aktualną listę znajdziesz poniżej.

 

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ PRZEZNACZYĆ SWÓJ 1% PODATKU NA RZECZ OPP?

W zależności od tego za pomocą jakiego formularza PIT się rozliczasz, pola przeznaczone do wprowadzenia danych dotyczących 1% podatku będą miały inne numery. Sam układ i przeznaczenie poszczególnych komórek jest jednak taki sam. Poniżej przedstawiamy krótki przewodnik, przygotowany na podstawie najpopularniejszego formularza PIT 37.

Aby przekazać swój 1% podatku organizacji pożytku publicznego, wystarczy wypełnić 2 podstawowe pola - numer KRS organizacji oraz kwotę 1% (zaokrąglamy ją w dół do pełnych dziesiątek groszy, czyli jeśli należny podatek wynosi przykładowo 4569 zł, to w odpowiednim polu wpisujemy 45,60 zł).

Pozycję "Cel szczegółowy 1%" wypełniasz, gdy chcesz wskazać na co dana organizacja miałaby przeznaczyć Twoje środki (konkretny podopieczny, placówka itp.). Pamiętaj jednak, że informacja ta jest jedynie niewiążąco dla organizacji wskazówką. Możesz także podać kontakt do siebie (np. numer telefonu i e-mail), który zostanie przekazany wybranemu OPP wraz kwotą oraz danymi teleadresowymi. Stanie się tak jednak pod warunkiem, że zaznaczysz odpowiedni kwadrat "Wyrażam zgodę".

Przy rozliczeniach podatku dochodowego od osób fizycznych emeryci i renciści, którzy nie korzystają z żadnych odliczeń, mogą również przekazać 1% organizacji pożytku publicznego (OPP). Dzięki ułatwieniu emeryci i renciści nie muszą wypełniać samodzielnie zeznania podatkowego. W praktyce takie osoby mogą składać w urzędach skarbowych oświadczenia PIT-OP, wskazujące konkretną organizację mającą otrzymać 1 proc. podatku.

Instrukcję jak to zrobić znajdziecie Państwo na stronie Portalu organizacji pozarządowych NGO.pl - TUTAJ.


LISTA TORUŃSKICH ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA 1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA ROK 2017

 

LP. NR KRS NAZWA ORGANIZACJI
1. 0000001971 FUNDACJA GIMNAZJUM I LICEUM AKADEMICKIE
2. 0000002803 FUNDACJA NA RZECZ HEMATOLOGII
3. 0000017073 FUNDACJA SPOŁECZNO-CHARYTATYWNA POMOC RODZINIE I ZIEMI W TORUNIU
4. 0000017256 FUNDACJA POMOCY SAMOTNYM MATKOM
5. 0000023710 "DAJ SZANSĘ" FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
6. 0000024009 FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ARKADIA" W TORUNIU
7. 0000025163 FUNDACJA NA RZECZ POMOCY I ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO
8. 0000026258 EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY
9. 0000027675 FUNDACJA AMICUS UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI
10. 0000028517 STOWARZYSZENIE "TILIA"
11. 0000037459 POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ZARZĄD POWIATOWY
12. 0000039014 "TORUŃSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE"
13. 0000039597 TOWARZYSTWO SPORTOWE "OPATRUNKI"
14. 0000041692 FUNDACJA GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ. ARCHIWUM I MUZEUM POMORSKIE ARMII KRAJOWEJ ORAZ WOJSKOWEJ SŁUŻBY POLEK.
15. 0000042393 STOWARZYSZENIE TOWARZYSTWO AUTYZMU W TORUNIU
16. 0000046720 TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
17. 0000050367 STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ "ZDROWA RODZINA" W TORUNIU
18. 0000051002 STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA
19. 0000051488 KLUB SZACHOWY "64-TORUŃ"
20. 0000052038 FUNDACJA NA RZECZ OFIAR WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH I BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM "ZIELONY LIŚĆ"
21. 0000054824 TOWARZYSTWO RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI UZALEŻNIONYCH "POWRÓT Z U"
22. 0000059457 FUNDACJA DUCHA NA RZECZ REHABILITACJI NATURALNEJ LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
23. 0000060070 KLUB SPORTOWY LAGUNA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 24 W TORUNIU
24. 0000061032 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY-AXEL
25. 0000067081 TORUŃSKI ZWIĄZEK TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ
26. 0000081181 RC FUNDACJA KONSULTINGU I REHABILITACJI
27. 0000083004 STOWARZYSZENIE INICJATYW NIEMOŻLIWYCH "MOTYKA"
28. 0000096044 TORUŃSKI KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY "BUDOWLANI"
29. 0000098197 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU KONSERWACJI MALARSTWA I RZEŹBY POLICHROMOWANEJ TORUŃSKIEJ SZKOŁY KONSERWACJI
30. 0000099312 POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI MASTERS
31. 0000103437 KLUB KARATE TRADYCYJNEGO "KUMADE"
32. 0000111794 STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD DZIEĆMI OPUSZCZONYMI P.N. ORATORIUM IM. BŁ. KS.BR. MARKIEWICZA
33. 0000121592 TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE
34. 0000126763 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW GOLFA I FORTYFIKACJI "TATFORT" W TORUNIU
35. 0000137054 STOWARZYSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI BANK ŻYWNOŚCIOWO-RZECZOWY W TORUNIU
36. 0000138867 STOWARZYSZENIE WOLONTARIUSZY "RAZEM"
37. 0000176163 STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY PRZEWLEKLE CHORYM "CHRONICA"
38. 0000183283 FUNDACJA "ŚWIATŁO"
39. 0000202576 "JESTEM" STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I OSOBOM POTRZEBUJĄCYM WSPARCIA
40. 0000402860 FUNDACJA KLAMRA
41. 0000220036 FUNDACJA SENII I EDWARDA MARTUSZEWSKICH PROTOMNI
42. 0000221611 STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z AUTYZMEM W TORUNIU
43. 0000224495 STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZDROWIA I POMOCY RODZINIE "RÓWNE SZANSE"
44. 0000225584 CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ
45. 0000228104 STOWARZYSZENIE CHORYCH NA BIAŁACZKĘ
46. 0000408882 FUNDACJA HOSPICJUM DLA KOTÓW BEZDOMNYCH
47. 0000230788 FUNDACJA KOT-KOTY OTOCZONE TROSKĄ
48. 0000235229 FUNDACJA "FENIKS"
49. 0000237374 FUNDACJA PLATON IMIENIA KUBY RUMIŃSKIEGO
50. 0000246105 BANK ŻYWNOŚCI
51. 0000267946 KATOLICKI OŚRODEK PSYCHOLOGICZNO-PASTORALNY "CYRENEJCZYK"
52. 0000272775 TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
53. 0000276112 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DIECEZJI TORUŃSKIEJ IM. WANDY SZUMAN
54. 0000276152 PRACOWNIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
55. 0000277530 "FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU IMPULS"
56. 0000279451 FUNDACJA O UŚMIECH DZIECKA
57. 0000282500 FUNDACJA FABRYKA UTU
58. 0000291792 FUNDACJA "TRADITIO EUROPAE"
59. 0000292380 EUROPEJSKIE TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH
60. 0000292412 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SP 6 I ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ
61. 0000524138 FUNDACJA MUNUS CORDIS
62. 0000295198 STOWARZYSZENIE "ŻYĆ LEPIEJ"
63. 0000296292 "NADZIEJA DLA RODZIN"
64. 0000296717 TORUŃSKIE TOWARZYSTWO FORTYFIKACYJNE
65. 0000298217 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI KUJAWSKO - POMORSKI ODDZIAŁ REGIONALNY
66. 0000299242 STOWARZYSZENIE ROWEROWY TORUŃ
67. 0000299315 FUNDACJA INTER STAR
68. 0000303952 FUNDACJA DLA ZWIERZĄT "TIM - TROSKA I MIŁOŚĆ"
69. 0000306255 FUNDACJA TAK DLA ZDROWIA
70. 0000533493 FUNDACJA "PRO FUTURO THEOLOGIAE"
71. 0000312378 "EDUKACYJNA SZANSA DLA WSZYSTKICH"
72. 0000312459 TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE "AMAZONKI"
73. 0000314567 "MIEJSKI KLUB LEKKOATLETYCZNY TORUŃ"
74. 0000328142 TORUŃSKA FUNDACJA "STARE MIASTO"
75. 0000333830 STOWARZYSZENIE "SERCE ZA SERCE"
76. 0000334503 STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI I RESOCJALIZACJI "MATEUSZ"
77. 0000344871 "DOROTKOWO" FUNDACJA NA RZECZ DOROTY TARGOWSKIEJ I JEJ PRZYJACIÓŁ
78. 0000345078 STOWARZYSZENIE WALKI ZE SPAMEM
79. 0000353330 FUNDACJA COURT WATCH POLSKA
80. 0000379963 FUNDACJA DOBRA
81. 0000380495 TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE ALAUDA
82. 0000381984 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM "ŚWIATŁO"
83. 0000537556 FUNDACJA WSPIERANIA I ROZWOJU SEKCJI HOKEJA NA TRAWIE KLUBU SPORTOWEGO POMORZANIN TORUŃ - "TORUŃSCY LASKARZE"
84. 0000410895 "RAZEM ZMIENIAMY ŚWIAT"
85. 0000411139 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA TWÓRCZEJ I AKTYWNEJ MŁODZIEŻY "PESTKA"
86. 0000419261 FUNDACJA HODOS
87. 0000440562 POMORSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE
88. 0000445282 FUNDACJA "NOVUS GENESIS"
89. 0000447071 FUNDACJA TERAPII TANGIEM COTANGO
90. 0000449972 FUNDACJA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY POSZKODOWANYM IM. MARCINA MUCHEWICZA "SERCE DZIECIOM"
91. 0000457679 STOWARZYSZENIE CENTRUM PLANOWANIA PRZYGÓD
92. 0000588873 STOWARZYSZENIE OGNISKO SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ALFA SPORT TORUŃ"
93. 0000647260 FUNDACJA "SAMARYTANIN"

 

Zestawienie opracowane na podstawie wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017  opublikowanego w dniu 15 grudnia 2017 r. przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - TUTAJ.


ilość odsłon podstrony: 4578
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"