2011-04-06 Order za prawdę

Profesor Andrzej Kola z Instytutu Archeologii UMK odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za upowszechnianie prawdy o zbrodni katyńskiej.

Krzyż Oficerski toruńskiemu naukowcowi wręczył 4 kwietnia prezydent Bronisław Komorowski.

Profesor Andrzej Kola urodził się 17 stycznia 1940 roku w Toruniu. W 1957 roku ukończył II Liceum Ogólnokształcące w tym mieście i otrzymał świadectwo maturalne. W tym samym roku został słuchaczem Studium Nauczycielskiego w Toruniu, uzyskując po dwóch latach dyplom nauczycielski ze specjalnością nauczania w zakresie fizyki. W 1961 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; w 1966 roku uzyskał dyplom magistra archeologii. W 1975 roku na Wydziale Nauk Humanistycznych UMK obronił rozprawę doktorską i uzyskał stopień doktora w zakresie archeologii. W 1991 roku Rada Naukowa Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego nadała Andrzejowi Koli stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie archeologii ze specjalnością archeologia średniowieczna Polski, zatwierdzony przez Centralną Komisję ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych w 1992 roku. W 1995 roku Andrzej Kola uzyskał etat profesora nadzwyczajnego UMK, zaś w 2007 roku Prezydent RP nadał mu tytuł profesora w zakresie nauk humanistycznych, uzwyczajniony w 2009 roku. W latach 1999–2002 profesor Andrzej Kola pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Nauk Historycznych UMK. Od 1992 do 2009 roku był sekretarzem Rady Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności UMK; od 2009 roku jest Przewodniczącym Rady.

Od 2001 roku przez pięć lat profesor Andrzej Kola pełnił funkcję Rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie „ochrona zabytków archeologicznych – w specjalizacji: archeologia późnego średniowiecza i nowożytności, archeologia podwodna”.

Profesor Andrzej Kola jest autorem ponad 180 prac i artykułów naukowych opublikowanych i w kraju i za granicą. Za swoje osiągnięcia był wielokrotnie nagradzany; otrzymał między innymi dziewięć nagród rektorskich różnego stopnia za działalność naukową i dydaktyczną oraz w 2008 roku Medal Komisji Edukacji Narodowej. Za kierowanie polską ekspedycją katyńską realizującą prace archeologiczno-ekshumacyjne w Charkowie.

Prezydent RP nadał mu w 2001 roku Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W 1995 roku Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przyznała profesorowi Andrzejowi Koli Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, w 2009 roku Rada Polskiej Fundacji Katyńskiej przyznała mu Medal Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W 2005 roku został też odznaczony Medalem „PRO MEMORIA”. Podczas Święta Uczelni na UMK 19 lutego 2011 r. prof. Kola otrzymał Złoty Medal Komisji Edukacji Narodowej za Długoletnią Służbę.

info. nadesłane www.umk.pl / Na zdjęciu: Prof. Andrzej Kola (fot. Andrzej Romański) / Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (parl.sejm.gov.pl)

W tym roku mija 71 lat od zbrodni katyńskiej. Wspomnijmy polskich oficerów choć przez chwilę:

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
ilość odsłon podstrony: 1859
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"