OGŁOSZENIA O NABORZE NA PARTNERA

OGŁOSZENIA O NABORZE NA PARTNERA PROJEKTOWEGO - 2018 R.

1. Otwarty nabór na Partnera/Partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu „Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schematu: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiorników i cieków wodnych, zwanego dalej „Projektem”.

Dokumenty do pobrania:

 1. Treść ogłoszenia
 2. Formularz zgłoszeniowy dla Partnera (załącznik nr 1)
 3. Zasady działania oraz skład Zespołu Oceniającego (załącznik nr 3)

OGŁOSZENIA O NABORZE NA PARTNERA - ROK 2017

6. Otwarty nabór na partnera w celu zawiązania partnerstwa, którego liderem będzie Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, dla wspólnej realizacji projektu pn. „W rodzinie siła!”, w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w okresie jego przygotowania, realizacji i trwania.

Dokumenty do pobrania:

 1. Treść ogłoszenia
 2. Zakres merytoryczny projektu (załącznik nr 1)
 3. Formularz zgłoszeniowy dla Partnera (załącznik nr 2)
 4. Zasady działania oraz skład Zespołu Oceniającego (załącznik nr 3)
 5. Wzór oświadczenia o bezstronności (do załącznika nr 3)
 6. Indywidualna karta oceny (do załącznika nr 3)


5. Otwarty nabór na partnera w celu zawiązania partnerstwa, którego liderem będzie Gmina Miasta Toruń, na rzecz udziału w realizacji projektu „Ludzie–Kultura–Rewitalizacja”, w ramach konkursu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w kategorii Small Grants/Visegrad Grnds w 2017r. w obszarze pozyskania partnerów z krajów grupy wyszehradzkiej, a także wsparcia merytorycznego podczas przygotowywania wniosku i realizacji projektu.

Dokumenty do pobrania:

 1. Treść ogłoszenia
 2. Opis zakresu merytorycznego (załącznik 1)
 3. Formularz oferty (załącznik 2)
 4. Zasady działania zespołu oceniającego (załącznik 3)
 5. Wzór oświadczenia (do załącznika nr 3)
 6. Indywidualna karta oceny (do załącznika 3)
 7. Błędy popełniane w ofertach (załącznik 4)

WYNIKI NABORU - POBIERZ


4. Otwarty nabór na partnera w celu zawiązania partnerstwa, którego liderem będzie Gmina Miasta Toruń na rzecz udziału w realizacji projektu pn. „Re - cup Circular Coffee City", w ramach konkursu Urban Innovative Actions na lata 2017-2020 w okresie jego przygotowania, realizacji i trwania w zakresie działalności dotyczącej ekologii i recyclingu.

Dokumenty do pobrania:

 1. Treść ogłoszenia
 2. Zakres merytoryczny projektu
 3. Formularz zgłoszeniowy
 4. Zasady działania zespołu oceniającego
 5. Załącznik nr 1 do Re - cup Circular Coffee City

WYNIKI NABORU - POBIERZ


3. Otwarty nabór na partnera w celu zawiązania partnerstwa, którego liderem będzie Gmina Miasta Toruń,  na rzecz udziału w realizacji projektu pn. „Re - cup Circular Coffee City", w ramach konkursu Urban Innovative Actions na lata 2017-2020 w okresie jego przygotowania, realizacji i trwania w zakresie działalności dotyczącej wsparcia w obszarze przedsiębiorczości i ekonomii społecznej.

Dokumenty do pobrania:

 1. Treść ogłoszenia.
 2. Zakres merytoryczny projektu.
 3. Formularz zgłoszeniowy.
 4. Zasady działania zespołu oceniającego.
 5. Indywidualna karta oceny.
 6. Załącznik nr 1 do Re-cup Circular Coffee City.

WYNIKI NABORU - POBIERZ

2. Otwarty nabór na partnera w celu zawiązania partnerstwa, którego liderem będzie Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, dla wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w okresie jego przygotowania, realizacji i trwania.

Dokumenty do pobrania:

 1. Treść ogłoszenia
 2. Załącznik 1 - zakres merytoryczny projektu.
 3. Załącznik 2 - formularz zgłoszeniowy dla Partnera.
 4. Załącznik 3 - wzór oświadczenia o bezstronności.
 5. Załącznik 4 - zasady działania zespołu oceniającego.
 6. Załącznik 5 - indywidualna karta oceny.


1. Otwarty nabór na partnera w celu zawiązania partnerstwa, którego liderem będzie Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, dla wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, w ramach Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w okresie jego przygotowania, realizacji i trwania.

 

ilość odsłon podstrony: 2665
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"