OFERTY Z ART. 19a - l. 2011-2016

ROK 2016

OFERTY ZŁOŻONE W TRYBIE art. 19a:


30. W dniu 29.11.2016 r. Stowarzyszenie Zdrowo Zabiegani złożyło ofertę na realizację projektu pn. "Trzeźwo, biegiem w Nowy Rok" w ramach zadania publicznego z zakresu działań na rzecz profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z  późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 12.12.2016 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl.
 

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ UWAG DO OFERTY - TUTAJ.
 

29. W dniu 23.11.2016 r. Związek Polskich Kawalerów Maltańskich Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Świętego Jana Jerozolimskiego Zwanego Rodyjskim i Maltańskim złożyła ofertę na realizację projektu pn. "Opłatek Maltański" w ramach zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z  późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 02.12.2016 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl.
 

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ UWAG DO OFERTY - TUTAJ.
 

28. W dniu 09.11.2016 r. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Zarząd Powiatowy w Toruniu złożyło ofertę na realizację projektu pn. "Spotkanie opłatkowe z okazji Bożego Narodzenia" w ramach zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z  późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 23.11.2016 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl.
 

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ UWAG DO OFERTY - TUTAJ.
 

27. W dniu 08.11.2016 r. Archipelag Inicjatyw złożył ofertę na realizację projektu pn. "Zwiększenie dostępu do informacji dla toruńskich seniorów" w ramach zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w trybie art 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 21.11.2016 r. do Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wksii@um.torun.pl.

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ UWAG DO OFERTY - TUTAJ.
 

26. W dniu 7.11.2016 r. Toruńskie Centrum "Caritas" im. Bł. Matki M. Karłowskiej w Toruniu złożyło ofertę na realizację projektu pn. "Rodzinnie i w duchu polskiej tradycji - przygotowanie i przeżycie Świąt Bożego Narodzenia" w ramach zadania publicznego z zakresu działań na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz na rzecz wyrównaniu szans tych rodzin i osób w trybie art 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 15.11.2016 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl


TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ UWAG DO OFERTY - TUTAJ.
 

25. W dniu 17.10.2016 r. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Św. Antoniego w Toruniu złożył ofertę na realizację projektu pn. "Weekend w forcie" w  ramach zadania publicznego z zakresu działań na rzecz profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu patologiom społecznym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 02.11.2016 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl


TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ UWAG DO OFERTY - TUTAJ.
 

24. W dniu 13.10.2016 r. Fundacja Archipelag Inicjatyw złożyła ofertę na realizację projektu pn. "Druga edycja Akademii Rodzica" w  ramach zadania publicznego z zakresu działań na rzecz ochrony zdrowia psychicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).
 
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 25.10.2016 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl


TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ UWAG DO OFERTY - TUTAJ.
 

23. W dniu 06.10.2016 r. Stowarzyszenie "Św. Łukasza" złożyło ofertę na realizację projektu pn. "Poszukiwana Madonna" w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 19.10.2016 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl
TREŚĆ OFERTY - TUTAJ.
FORMULARZ UWAG DO OFERTY - TUTAJ.

22. W dniu 28.09.2016 r. Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Kujawsko-Pomorski złożył ofertę na realizację projektu pn. "Chronione branże obszaru staromiejskiego Torunia w obiektywie artystów fotografików" w  ramach zadania publicznego z  zakresu działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z poźn. zm.).
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 06.10.2016 r. do Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu, pod adresem: ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@torun.direct.
TREŚĆ OFERTY - TUTAJ.
FORMULARZ UWAG DO OFERTY - TUTAJ.

 
21. W dniu 28.09.2016 r. Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Kujawsko-Pomorski złożył ofertę na realizację projektu pn. "Podstawy prawne ochrony praw autorskich" w  ramach zadania publicznego z  zakresu działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z poźn. zm.).
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 06.10.2016 r. do Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu, pod adresem: ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@torun.direct.
TREŚĆ OFERTY - TUTAJ.
FORMULARZ UWAG DO OFERTY - TUTAJ.

 20. W dniu 16.09.2016 r. Stowarzyszenie Kujawsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna złożyło ofertę na realizację projektu pn. "Ogólnopolska Inauguracja Roku Rzeki Wisły" w  ramach zadania publicznego z  zakresu promocji marki Torunia w kraju i zagranicą, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z poźn. zm.).
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 30.09.2016 r. do Wydziału Promocji Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wprom@um.torun.pl.
TREŚĆ OFERTY - TUTAJ.
FORMULARZ UWAG DO OFERTY - TUTAJ.

19. W dniu 19.09.2016 r. Fundacja Nie-Art złożyła ofertę na realizację projektu pn. "Wystawa: CYKLAMEN" w  ramach zadania publicznego z  zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z poźn. zm.).
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 27.09.2016 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl.
TREŚĆ OFERTY - TUTAJ.
FORMULARZ UWAG DO OFERTY - TUTAJ. 

18. W dniu 13.09.2016 r. Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych DAJ SZANSĘ złożyła ofertę na realizację projektu pn. "Mam Przyjaciela" w  ramach zadania publicznego z  zakresu profilaktyki uzależnień i  przeciwdziałaniu patologiom społecznym, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z poźn. zm.).
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 27.09.2016 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl.
TREŚĆ OFERTY - TUTAJ.
FORMULARZ UWAG DO OFERTY - TUTAJ.

17. W dniu 13.09.2016 r. Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Królowej Polski złożyła ofertę na realizację projektu pn. "Dzieciaki-Śpiewaki" w  ramach zadania publicznego z  zakresu profilaktyki uzależnień i  przeciwdziałaniu patologiom społecznym, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z poźn. zm.).
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 27.09.2016 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl.
TREŚĆ OFERTY - TUTAJ.
FORMULARZ UWAG DO OFERTY - TUTAJ. 

16. W dniu 09.09.2016 r. Fundacja Dobry Dotyk złożyła ofertę na realizację projektu pn. "Zdrowa seksualność jako jeden z filarów wolności od uzależnień" w  ramach zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień i  przeciwdziałaniu patologiom społecznym, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z poźn. zm.).
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 22.09.2016 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl.
TREŚĆ OFERTY - TUTAJ.
FORMULARZ UWAG DO OFERTY - TUTAJ.

15. W dniu 08.09.2016 r. "JESTEM" Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia złożyło ofertę na realizację projektu pn. "Warsztaty integracyjno-profilaktyczne" w  ramach zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu patologiom społecznym, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z poźn. zm.).
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 22.09.2016 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl.
TREŚĆ OFERTY - TUTAJ.
FORMULARZ UWAG DO OFERTY - TUTAJ.

14. W dniu 12.09.2016 r. Archipelag Inicjatyw złożył ofertę na realizację projektu pn. "Jesienna Akademia Rodzica" w ramach zadania publicznego z zakresu działań na rzecz ochrony zdrowia psychicznego, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z poźn. zm.).
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 21.09.2016 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl.
TREŚĆ OFERTY - TUTAJ.
FORMULARZ UWAG DO OFERTY - TUTAJ.

13. W dniu 07.09.2016 r. Klub Abstynenta "Flisak" złożył ofertę na realizację projektu pn. "Uwierz w siebie i daj szansę swojej rodzinie" w ramach zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu patologiom społecznym, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z poźn. zm.).
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 20.09.2016 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl.
TREŚĆ OFERTY - TUTAJ.
FORMULARZ UWAG DO OFERTY - TUTAJ.

12. W dniu 12.08.2016 r. Spółdzielnia Socjalna Kulturhauz złożyła ofertę na realizację projektu pn. Festiwal MUZYKOFILIA. Edycja 2016: człowiek - głos- instrument" w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 26.08.2016 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl.
TREŚĆ OFERTY - TUTAJ.
FORMULARZ UWAG DO OFERTY - TUTAJ.

11. W dniu 4 sierpnia 2016 r. FUNDACJA GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ. Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek złożyła ofertę na realizację projektu pn. "Minęło sto lat… 1909-2009. Kilka obrazów z życia gen. Elżbiety Zawackiej „Zo”  w ramach zadania: „Wspieranie rozwoju kultury  i  ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.).
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 16 sierpnia 2016 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 10 lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl.
TREŚĆ OFERTY - TUTAJ.
FORMULARZ UWAG DO OFERTY - TUTAJ

10. W dniu 21.07.2016 r. Fundacja "Nie-Art" złożyła ofertę na realizację projektu pn." Zawody BMX: Master Musztarda Jam #12 (Mistrzostwa Polski Flatland)" w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania aktywizacji i integracji mieszkańców i przedsiębiorców Toruńskiego Centrum Miasta w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 08.08.2016 r. do Biura Toruńskiego Centrum Miasta Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres:starowka@um.torun.pl.
FORMULARZ UWAG DO OFERTY - TUTAJ.

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ.

9. W dniu  07.07.2016 r. Fundacja "Zamek Dybów i Gród Nieszawa" złożyła ofertę na realizację projektu pn. "Historia wciąż żywa - od chrztu Polski po II pokój toruński", złożonej przez Fundację "Zamek Dybów i Gród Nieszawa" w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 19.07.2016 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl (FORMULARZ UWAG DO OFERTY).

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

8. 06.07.2016 r. Fundacja Nowoczesny Konin złożyła ofertę na realizację projektu pn. "Znam Zabytki Sakralne Mojego Miasta - warsztaty zabytkowej architektury sakralnej miasta Torunia wśród jego najmłodszych mieszkańców" w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 19.07.2016 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl (FORMULARZ UWAG DO OFERTY).

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

720 kwietnia 2016 r. Parafia Rzymskokatolicka pw. bł. Marii Karłowskiej złożyła ofertę na realizację projektu pn." Festyn Rodzinny Marianka na Skarpie" w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 29.04.2016 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl (FORMULARZ UWAG DO OFERTY).
TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

6. 25 marca 2016 r. Stowarzyszenie Grupa Falco 2 złożyło ofertę na realizację projektu pn. „Cztery żywioły między dwoma mostami" w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 12 kwietnia 2016 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl (FORMULARZ UWAG DO OFERTY).
TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

 
5.  4 marca 2016 r. Stowarzyszenie Artystyczne Otwarte złożyło ofertę na realizację projektu pn. „Od Conditio Humana do..." Katalog ogólnopolskiej wystawy rzeźby upamiętniającej twórczość prof. Adolfa Ryszki" w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239).
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 22 marca 2016 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektorniczną na adres: wku@um.torun.pl (FORMULARZ UWAG DO OFERTY).
TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

 
4. 26 lutego 2016 r. Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa Grupy Lokalnej ELSA złożyło ofertę na realizację projektu pn. „Prowadzenie portalu internetowego "Zjazd Kulturalno-Rozwojowy" w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z  późn.zm.).
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 10 marca 2016 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl (FORMULARZ UWAG DO OFERTY).
TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

 
3. 29 lutego 2016 r. Fundacja Culturae in natura złożyła ofertę na realizację projektu pn. „Prowadzenie portalu internetowego "Kulturalny Toruń" w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.).
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 10 marca 2016 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl (FORMULARZ UWAG DO OFERTY).
 
TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

 
2. 16 lutego 2016 r. Fundacja Blisko Dziecka złożyła ofertę na realizację projektu pn. „Dobra Noc w szkole - wielkanocne rękodzieło" w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.).
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 1 marca 2016 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl (FORMULARZ UWAG DO OFERTY).
TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

 
1. 12 lutego 2016 r. RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji złożyła ofertę na realizację projektu pn.: "Mieszkanie Chronione dla osób chorych i zaburzonych psychicznie szczególnie narażonych na uzależnienia" w ramach zadania publicznego w zakresie działań na rzecz ochrony zdrowia psychicznego i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.).
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 24 lutego 2016 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl (FORMULARZ UWAG DO OFERTY).
TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

 
ROK 2015
Oferty złożone w trybie 19a:
19.29 września 2015 r. Toruńskie Stowarzyszenie Alliance Francaise  złożyło ofertę na realizację projektu pn. „Beaujolais Nouveau 2015” w ramach zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.). Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 20 października 2015 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 10 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl
treść oferty: TUTAJ 
18. 17 września 2015 r. Kurkowe Bractwo Strzeleckie  złożyło ofertę na realizację projektu pn. „Wstrzel się” w ramach zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.). Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 2 października 2015 r. do Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Fałata 39 lub mailem na adres: wsit@um.torun.pl
treść oferty: TUTAJ
17. 17 września 2015 r. Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo „Powrót z U”  złożyło ofertę na realizację projektu pn. „ DREAM STREET – PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ STARÓWKI. Pilotażowy program działań typu outreach (streetworking, partyworking) realizowanych na terenie  Starego Miasta  w Toruniu” w ramach zadania publicznego w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.). Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 2 października 2015 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Fałata 39 lub mailem na adres: wzips@um.torun.pl
treść oferty: TUTAJ
16. 10 września 2015 r. Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji „Mateusz”  złożyło ofertę na realizację projektu pn. „MATEUSZ naszym domem” w ramach zadania publicznego w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.). Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 25 września 2015 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Fałata 39 lub mailem na adres: wzips@um.torun.pl
treść oferty: TUTAJ
15. 10 września 2015 r. Stowarzyszenie Hospicjum Światło  złożyło ofertę na realizację projektu pn. „Bądź aktywny w Toruniu. Zajęcia dla Seniorów” w ramach zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.). Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 23 września 2015 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Fałata 39 lub mailem na adres: wzips@um.torun.pl.
treść oferty: TUTAJ
14. 26 sierpnia 2015 r. Związek  Harcerstwa Polskiego  złożył ofertę na realizację projektu pn. „Betlejemskie Światło Pokoju" w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.) Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 11 września 2015 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 10 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl
treść oferty: TUTAJ
13. 19 sierpnia 2015 r. Fundacja You Have It złożyła ofertę na realizację projektu pn. „Made in Torun - edycja zimowa"” w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.) Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 3 września 2015 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 10 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl
treść oferty: TUTAJ
12. 3 sierpnia 2015 r. Stowarzyszenie Wolontariuszy RAZEM złozyło ofertę na realizację projektu "Wybieram odpowiedzialność", w ramach zadania  publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z  późn. zm.) Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 13 sierpnia 2015 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Fałata 39 lub mailem na adres: wzips@um.torun.pl
treść oferty: TUTAJ
11. 16 lipca 2015 r. Fundacja ABCXXI-Cała Polska czyta dzieciom złożyła ofertę na realizację projektu "Zorganizowanie i prowadzenie grupy wsparcia (jako czynnika pomagającego w powrocie do równowagi psychicznej) dla rodzin po śmierci dziecka" w  ramach zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w  trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z  późn. zm.) Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 27 lipca 2015 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Fałata 39 lub mailem na adres: wzips@um.torun.pl
treść oferty: TUTAJ
10. 14 maja 2015 r. Toruńskie Stowarzyszenie Współpraca złożyło ofertę na realizację projektu "Świetlica Socjo-psychoterapeutyczna" w  ramach zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych w  trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z  późn. zm.) Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 28 maja 2015 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Fałata 39 lub mailem na adres: wzips@um.torun.pl
treść oferty:  TUTAJ
9. 19 marca 2015 r. Toruński Okręgowy Związek Żeglarski złożył ofertę na realizację projektu pn. „50. Długodystansowe Regaty na wiśle Włocławek-Toruń-Bydgoszcz" w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z  późn. zm.). Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 3 kwietnia 2015 r. do Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Fałata 39 lub mailem na adres: wsit@um.torun.pl
treść oferty: TUTAJ
8. 11 marca 2015 r. Fundacja Inicjatyw Studenckich Prostudent złożyła ofertę na realizację projektu pn. „Dzień Białej Flagi 2015" w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.) Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 3 kwietnia 2015 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 10 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl
treść oferty: TUTAJ
7. 20 marca 2015 r. Stowarzyszenie Artystyczne OTWARTE złożyło ofertę na realizację projektu pn. „od Conditio Humana do...” w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.) Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 1 kwietnia 2015 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 10 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl
treść oferty: TUTAJ
6. 11 marca 2015 r. Fundacja Inicjatyw Studenckich Prostudent złożyła ofertę na realizację projektu pn. „Jazz dla Mass” w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.) Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 23 marca 2015 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 10 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl

treść oferty:
TUTAJ

5. 26 lutego 2015 r. Fundacja im. Generał Elżbiety Zawackiej złożyła ofertę na realizację projektu pn. „Konferencja naukowa. Katyń-Charków-Twer-Bykownia. W 75 Rocznicę zbrodni katyńskiej” w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i  ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.) Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 13 marca 2015 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 10 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl
treść oferty: TUTAJ
4. 20 stycznia 2015 r. Stowarzyszenie Akademickie "Ad Astra" złożyło ofertę na realizację projektu pn. „Torun Rueda Festival” w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i  ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.) Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 30 stycznia 2015 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 10 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl
treść oferty: TUTAJ
3. 15 stycznia 2015 r. Spółdzielnia Socjalna KULTURHAUZ złożyła  ofertę na realizacje projektu pn. "MIXOMAT. Cykl koncertów i warsztatów w KULTURHAUZ"  w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i  ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.) Uwagi dotyczące ofert można zgłaszać pisemnie do 30 stycznia 2015 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 10 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl
treść oferty: TUTAJ
2. 14 stycznia 2015 r. Fundacja YouHavelt złożyła ofertę na realizację projektu pn. „Made in Toruń” w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i  ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.). Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 30 stycznia 2015 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 10 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl

treść oferty:
TUTAJ
1. 8 stycznia  2015 r. FUNDACJA FABRYKA UTU  złożyła ofertę na realizację projektu pn. "ZIMO!WISKO w DomuKultury!” -  w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118). Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia  22 stycznia 2015 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 10 lub mailem na adres:wku@um.torun.pl.
treść oferty: TUTAJ

 

ROK 2014

Oferty złożone w trybie 19a:

36. 28 października  2014 r. FUNDACJA GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek  złożyła ofertę na realizację projektu pn. "Kobiety walczące. Notacje (2014)”  w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury  i  ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118). Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia  20 listopada  2014 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 10 lub mailem na adres:wku@um.torun.pl.

treść oferty: TUTAJ

35. 28 października  2014 r. FUNDACJA GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek  złożyła ofertę na realizację projektu pn. "Polska 1939-1945.Obszary inkorporowane do Rzeszy, Generalne Gubernatorstwo oraz ziemie wcielone do Związku Radzieckiego. Podobieństwa i różnice” w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i  ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118). Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 20 listopada  2014 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 10 lub mailem na adres:wku@um.torun.pl.

treść oferty: TUTAJ

34. 30 października 2014 r. Stowarzyszenie Kulturalno – Artystyczne Megafon złożyło ofertę dot. realizacji projektu pn. „Słuchalnia. Muzyczne znaki czasu 2014” w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i  ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118). Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 20 listopada 2014 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 10 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl

treść oferty: TUTAJ

33. 27 października 2014 r. Stowarzyszenie Miłośników Gier i Fantastyki Thorn złożyło ofertę na realizację projektu pn. „Organizacja Weekendu Toruńskiej Fantastyki 2014” w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i  ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 7 listopada 2014 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 10 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl

treść oferty: TUTAJ

32. 9 października 2014 r. Fundacja Promocji Retroinformatyki „Dawne Komputery i Gry” złożyła ofertę dot. realizacji projektu pn. „Festiwal Dawnych Komputerów i Gier – Toruń 2014” w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i  ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 27 października  2014 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 10 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl

treść oferty: TUTAJ

31. 8 października 2014 r. Stowarzyszenie "Bonum facere" złożyło ofertę na realizację projektu pn. „Taniec to życie”  w  ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i  ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 27 października  2014 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 10 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl

treść oferty: TUTAJ

30. 8 października 2014 r.  Stowarzyszenie "Bonum facere" złożyło ofertę na realizację projektu pn. „Po prostu tańcz" w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).W związku z powyższym prosimy o publikację oferty. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 27 października 2014 r. do Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Fałata 39 lub mailem na adres: wsit@um.torun.pl.

treść oferty: TUTAJ

29. 2 października 2014 r.  Toruński KLUB Gimnastyczny "OLIMPIJCZYK" złożył ofertę na realizację projektu pn. „Udział w Mistrzostwach Świata grup wiekowych w skokach na trampolinie w Dayton Beach (USA)"w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).W związku z powyższym prosimy o publikację oferty. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 15 października 2014 r. do Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Fałata 39 lub mailem na adres: wsit@um.torun.pl.

treść oferty: TUTAJ

28. 1 października 2014 r. Automobilklub Toruński złożył ofertę na realizację projektu pn. „Ogólnopolski Samochodowy Rajd Niepodległości. V Runda Samochodowych Mistrzostw Polskiego Związku Motorowego"w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystki i krajoznawstwa w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 15 października 2014 r. do Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Fałata 39 lub mailem na adres: wsit@um.torun.pl.

treść oferty: TUTAJ

27. 26 września 2014 r. Toruńskie Stowarzyszenie Alliance Francaise złożyło ofertę na realizację projektu pn. „Beaujolais Nouveau 2014”  w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i  ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 8 października  2014 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 10 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl

treść oferty: TUTAJ

26. 15 września 2014 r. Towarzystwo Miłośników Torunia złożyło ofertę na realizację projektu pn. „Opracowanie wydawnictwa: tarcze herbowe z Kościoła Mariackiego w Toruniu” w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i  ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 1 października 2014 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 10 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl

treść oferty: TUTAJ

25. 9 września 2014 r. Klub Sportowy KSM TEAM w Toruniu złożył ofertę na realizację projektu pn. „II Mistrzostwa Polski Służb mundurowych w MMA” w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.). W związku z powyższym prosimy o publikację oferty. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 19 września 2014 r. do Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Fałata 39 lub mailem na adres: wsit@um.torun.pl.

treść oferty: TUTAJ

24. 14 sierpnia  2014 r.  Fundacja Kujawsko-Pomorskich Akademii Piłkarskich JSS w  TORUNIU złożyła ofertę na realizację projektu pn. Szkolenie sportowe dzieci w celu przygotowania do udziału w rozgrywkach ligowych i udział  w tych rozgrywkach” w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.). Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 27 sierpnia 2014 r. do Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Fałata 39 lub mailem na adres: wsit@um.torun.pl.

treść oferty: TUTAJ

23. 23 lipca 2014 r. Towarzystwo Miłośników Torunia złożyło ofertę na realizację projektu pn. „Zorganizowanie sesji pn. Dziedzictwo Wandy Szuman” w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i  ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 21 sierpnia 2014 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 10 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl

treść oferty: TUTAJ

22. 24 lipca 2014r. Fundacja Rusz złożyła ofertę na realizację projektu pn. „Mentalne podróże po Toruniu”  w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i  ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 5 sierpnia 2014 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 10 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl

treść oferty: TUTAJ

21. 17 lipca 2014 r. Toruńskie Towarzystwo Fortyfikacyjne złożyło ofertę na realizację projektu pn. „II Toruński Zlot Pojazdów Militarnych” w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i  ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 31 lipca 2014 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 10 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl

treść ofery: TUTAJ

20. 30 czerwca 2014 r. Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Toruń  złożyła ofertę na realizację projektu pn. „Betlejemskie Światło Pokoju dla Torunia”  w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i  ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 11 lipca 2014 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 10 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl

treść oferty: TUTAJ

19. 23 czerwca 2014 r. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi złożyło ofertę na realizację projektu pn. „Wydanie książki poetyckiej Marcina Jurzysty pt. Abrakadabra” w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i  ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 3 lipca 2014 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 10 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl

treść oferty: TUTAJ

18. 6 czerwca 2014 r. Stowarzyszenie Europejskie Zrzeszenie Młodzieży złożyło ofertę na realizację projektu "AIDS przeciw AIDS , czyli Akcja Informacyjna dla Studentów przeciw AIDS" w  ramach zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych w  trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 20 czerwca 2014 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Fałata 39 lub mailem na adres: wzips@um.torun.pl

treść oferty: TUTAJ

17. 10 czerwca 2014 r. Fundacja Tumult złożyła ofertę na realizację projektu pn. „Oko na Brazylię”  w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i  ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 18 czerwca 2014 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 10 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl

treść oferty: TUTAJ

16. 30 maja 2014 r. "JESTEM" Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia złożyło ofertę na realizację projektu "Klub Integracji Społecznej - Obóz Integracyjny Mazury 2014" w  ramach zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień i  przeciwdziałania patologiom społecznym w  trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 10 czerwca 2014 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Fałata 39 lub mailem na adres: wzips@um.torun.pl

treść oferty: TUTAJ

15. 19 maja 2014 r. Parafia Rzymsko - Katolicka Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu złożyła ofertę na realizację projektu "Kolonie letnie" w ramach zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym w  trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 4 czerwca 2014 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Fałata 39 lub mailem na adres: wzips@um.torun.pl

treść ofert: TUTAJ

14. 16 maja 2014 r. Klub Sportowy Pomorzanin złożył ofertę na realizację projektu pn. „FINAŁY MISTRZOSTW POLSKI SENIORÓW I LIGI HOKEJA NA TRAWIE"" w  ramach zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 29 maja 2014 r. do Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Fałata 39 lub mailem na adres: wsit@um.torun.pl.

terść oferty: TUTAJ

13. 14 maja 2014 r. Stowarzyszenie Hospicjum "Światło" złożyło ofertę na realizację projektu "Jak rozmawiać z umierającym - podstawy komunikacji z chorym u kresu życia" w ramach zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych w  trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 26 maja 2014 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Fałata 39 lub mailem na adres: wzips@um.torun.pl

treść oferty: TUTAJ

12. 13 maja 2014 r. Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Bł. Marii Karłowskiej w Toruniu złożyła ofertę na realizację projektu pn. „Festyn z koncertem Magdy Anioł”  w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i  ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 23 maja 2014 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 10 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl.

treść oferty: TUTAJ

11. 8 maja 2014 r. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu złożył ofertę na realizację projektu pn. „Międzynarodowe Zawody Wędkarskie EUROPATREFF w roku 2014" w  ramach zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 23 maja 2014 r. do Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Fałata 39 lub mailem na adres: wsit@um.torun.pl.

treść oferty: TUTAJ

10. 28 kwietnia 2014 r. Stowarzyszenie Agrafka złożyło ofertę na realizację projektu pn. „Publikacja gazety okolicznościowej z okazji rocznicy 25 lat wolności połączona z uhonorowaniem bohatera wydarzeń w zakładach Włókien Chemicznych” w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 16 maja 2014 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 10 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl.

treść oferty: TUTAJ

9. 18 kwietnia 2014 r. Toruńskie Stowarzyszenie Teniosowe złożył ofertę na realizację projektu "Organizacja turnieju dla tenisistów na wózkach" w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 29 kwietnia 2014 r. do Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Fałata 39 lub mailem na adres: wsit@um.torun.pl

treść oferty: TUTAJ

8. 17 kwietnia 2014 r. Fundacja "BORYNA" Centrum Terapii Dźwiękiem i Muzyką złożyła ofertę na realizację projektu "Polscy klasycy na 9 strunach. Koncerty w Toruniu i w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni. Steve kindler i torunscy artysci. Wiosna 2014" w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i  ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 28 kwietnia 2014 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 10 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl

treść oeferty: TUTAJ

7. 9 kwietnia 2014 r. Fundacja YouHaveIt złożya ofertę na realizację projektu "Rybi Puzon" w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 17 kwietnia 2014 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 10 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl.

treść oferty: TUTAJ

6. 20 marca 2014 r. Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów złożyło ofertę na realizację projektu "Koncert Natalii Niemen - w ramach 25 rocznicy reaktywacji Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w powojennym Toruniu" w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 28 marca 2014 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 10 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl

treść oferty: TUTAJ

5. 13 marca 2014 r. Uczniowski Klub Sportowy "PORT" złożył ofertę na realizację projektu "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym - żeglarstwo" w ramach zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 21 marca 2014 r. do Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Fałata 39 lub mailem na adres: wsit@um.torun.pl

treść oferty: TUTAJ

4. 11 marca 2014 r. Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych "tARTak" złożyło ofertę na realizację projektu "AKADEMIA WYOBRAŹNI - NA GŁĘBOKĄ WODĘ" w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 19 marca 2014 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 10 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl

treść oferty: TUTAJ

3. 11 marca 2014 r. Fundacja "Boryna" Centrum Terapii Dżwiękiem i Muzyką złożyła ofertę na realizację projektu "Dzień Białej Flagi 2014 - Ogólnopolski Zlot Fanów Zespołu Republika" w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 19 marca 2014 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 10 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl

treść oferty: TUTAJ

2. 26 lutego 2014 r. Stowarzyszenie Agrafka złożyło ofertę na realizację projektu "TYDZIEŃ Z INTERNETEM - zajęcia komputerowe dla Seniorów w Toruniu" w ramach zadania publicznego z zakresu aktywizacji i integracji społecznej osób wieku poproduktywnym wykorzystanie potencjału osób starszych w środowisku lokalnym oraz profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym , ochrony i promocji zdrowia w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 6 marca 2014 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Fałata 39 lub mailem na adres: wzips@um.torun.pl

treść oferty: TUTAJ

1. 20 lutego 2014 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu "Instytut Pomorski" złożyło ofertę na realizację projektu "koncert - SZANTY & WIATR W ŻAGLE 2014" w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 28 lutego 2014 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Podmurna 60 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl

treść oferty: TUTAJ

 

ROK 2013

Oferty złożone w  trybie pozakonkursowym:

18 listopada 2013 r. Fundacja Platon im. Kuby Rumińskiego złożyła ofertę na realizację projektu "Dziesięć lat w niebie" w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 26 listopada 2013 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Podmurna 60 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl

treść oferty TUTAJ
 

11 października 2013 r. Stowarzyszenie Motosport Castrol Team złożyło ofertę na realizację projektu „VI i VII RUNDA RALLYCROSS CUP" w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 28 października 2013 r. do Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Podmurna 74 lub mailem na adres: wsit@um.torun.pl

treść oferty TUTAJ

-----------------------

30 września 2013 r. Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „MEGAFON” złożyło ofertę na realizację projektu „„Słuchalnia. Muzyczne znaki czasu " w ramach zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
Uznając celowość realizacji zadania podaje się do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 14 października 2013 r. do Wydziału Kultury  Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Podmurna 60 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl
 
treść oferty TUTAJ

--------------------

23 września 2013 r. Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji „MATEUSZ” w Toruniu złożyło ofertę na realizację projektu pn. „MATEUSZ, nasz dom II”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).
Uznając celowość realizacji zadania podaje się do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 8 października 2013 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Legionów 220 lub mailem na adres: wzips@um.torun.pl.

treść oferty TUTAJ

 ---------------------------

 11 września 2013 r. RC fundacja konsultingu i rehabilitacji złożyła ofertę na realizację projektu „Sprawne ciało – zdrowy duch " w ramach zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
Uznając celowość realizacji zadania podaje się do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 30 września 2013 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Legionów 220 lub mailem na adres: wzips@um.torun.pl

treśc oferty TUTAJ

------------------------

13 września 2013 r. Fundacja Pracownia Dialogu złożyła ofertę na realizację projektu „Nie taki konflikt straszny….. jak o nim myślą. O radzeniu sobie z konfliktem przez dużych i małych" w ramach zadania „Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym, ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
Uznając celowość realizacji zadania podaje się do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 26 września 2013 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Legionów 220 lub mailem na adres: wzips@um.torun.pl

treść oferty TUTAJ

 -------------------------

 6 września 2013 r. Toruńskie Centrum Caritas im. Błogosławionej Marii Karłowskiej złożyło ofertę na realizację projektu „STOP UZALEŻNIENIOM" w ramach zadania „Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
Uznając celowość realizacji zadania podaje się do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 20 września 2013 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Legionów 220 lub mailem na adres: wzips@um.torun.pl

treść oferty TUTAJ

--------------------------

27 sierpnia 2013 r. Fundacja Proyecto Domeyko Polska złożyła ofertę na realizację projektu „Iberiale. Dni kultury iberyjskiej i iberoamerykańskiej " w ramach zadania „Wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywanie tradycji narodowej" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
Uznając celowość realizacji zadania podaje się do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 6 września 2013 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Podmurna 60 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl

treść oferty TUTAJ

---------------------------

5 lipca 2013 r. Fundacja BORYNA Centrum Terapii Dźwiękiem  i Muzyką w Toruniu złożyła ofertę na realizację projektu „Wirtuoz skrzypiec Steve Kindler w Toruniu. Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju oraz panel Muzyka uwolni mój świat od przemocy. Wrzesień 2013” " w ramach zadania „Wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).
Uznając celowość realizacji zadania podaje się do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 18 lipca 2013 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Podmurna  60 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl     

treść oferty TUTAJ  

------------------------------

16 maja 2013 r. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. N.M.P. Częstochowskiej złożyła ofertę na realizację projektu „Projekt profilaktyczno-edukacyjny: WAKACYJNA AKADEMIA" w ramach zadania „Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
Uznając celowość realizacji zadania podaje się do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 5 czerwca 2013 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Legionów 220 lub mailem na adres: wzips@um.torun.pl

treść oferty TUTAJ


--------------------------------

10 maja 2013 r. Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji MATEUSZ złożyło ofertę na realizację projektu „Mateusz, nasz dom" w ramach zadania „Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Uznając celowość realizacji zadania podaje się do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 22 maja 2013 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Legionów 220 lub mailem na adres: wzips@um.torun.pl

treść oferty TUTAJ

--------

Uznając celowośc realizacji zadania podaje się do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 13 maja 2013 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Legionów 220 lub mailem na adres: wzips@um.torun.pl

Dnia 29 kwietnia 2013 r. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Toruń Koło "Rudak" złożyło ofertę na realizację projektu pn. "Dzień dziecka dla rudackich dzieci" w ramach zadania "Profilaktytka uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

treść oferty: TUTAJ

 ---------

Uznając celowośc realizacji zadania podaje się do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty mozna zgłaszać pisemnie do dnia 17 kwietnia 2013 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Legionów 220 lub mailem na adres : wzips@uym.torun.pl

Dnia 4 kwietnia 2013 r. Parafia Rzymsko-Katolicka Matki Bożej królowej Polski w Toruniu złozyła ofertę na realizację projektu pn. "Kolonie letnie" w ramach zadania "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

treść oferty: TUTAJ

---------

Uznając celowość realizacji zadania podaje się do wiadomosci publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 2 kwietnia 2013 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Legionów 220 lub mailem na adres: wzips@um.torun.pl

Dnia 18 marca 2013 r. Fundacja "Agrafka" złożyła ofertę na realizację projektu pn.: "Nowoczesny senior - zajęcia komputerowe i integracja" w ramach zadania "Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym, ochrona i promocja zdrowia" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
 

treść oferty: TUTAJ

----

 Uznając celowość realizacji zadania podaje sie do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie  do dnia 27 marca 2013 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Podmurna 60 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl

Dnia 14 marca 2013 r. Fundacja Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych złożyło ofertę na realizację projektu pn.: "Festyn Rodzinny na Bydgoskim Przedmieściu" w ramach zadania "Wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

treść oferty: TUTAJ

-----

Uznając celowość realizacji zadania podaje się do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 18 marca 2013 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Podmurna 60 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl

Dnia 08 marca 2013 r. Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Tartak złożyło ofertę na realizacje projektu pn. : "Akademia Wyobraźni - Kosmiczna Odyseja" w ramach zadania: "Wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

treśc oferty : TUTAJ

---

Uznając celowość realizacji zadania podaje się do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 18 marca 2013 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Podmurna 60 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl

Dnia 08 marca 2013 r. Fundacja Inicjatyw Studenckich PROSTUDENT złożyła ofertę na realizację projektu pn.
" Dzień Białej Flagi 2013 - Ogólnopolski Zlot Fanów Zespołu Republika" w ramach zadania: "Wspieranie rozwoju kultury i ochrona jej dóbr”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

treść oferty : TUTAJ

 ---

Uzanając celowość realizacji zadania podaje się do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 5 marca 2013 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Batorego 17/19 lub mailem na adres: wzips@um.torun.pl

Dnia 12 lutego 2013 r. Stowarzyszenie Rodzina Inspiruje! złożyło ofertę na realizację projektu pn."Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły - weekendowa Szkoła dla rodziców" w ramach zadania: Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

treśc oferty TUTAJ

ROK 2012

Oferty złożone w trybie pozakonkursowym.

Uznając celowość realizacji zadania podaje się do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia
22 listopada 2012r. do Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Podmurna 74 lub mailem na adres: wsit@um.torun.pl.

Dnia 12 listopada  2012 r. Międzyszkolny Klub Sportowy „Sokoły” złożył ofertę na realizację projektu pn.
"Realizacja cyklu szkoleniowego dla dzieci ze szkół podstawowych w ramach PROGRAMU 0-3” w ramach zadania: "Upowszechnianie kultury fizycznej”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

Treść oferty: TUTAJ

--

Uznając celowość realizacji zadania podaje się do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 30 października 2012r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Podmurna 60 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl.

Dnia 18 października 2012r. Fundacja „BORYNA” Centrum Terapii Dźwiękiem i Muzyką złożyła ofertę na realizację projektu pn. "Magia 9 strun. Wirtuoz skrzypiec Steve Kindler w Polsce. Grudzień 2012" w ramach zadania: "Wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej", w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

Treść oferty: TUTAJ

--

Uznając celowość realizacji zadania podaje się do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 2 sierpnia 2012r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Batorego 17/19 lub mailem na adres: wzips@um.torun.pl lub m.lenkiewicz@um.torun.pl

Dnia 16 lipca 2012 r. Parafia p.w. św. Michała Archanioła i bł. ks. B. Markiewicza w Toruniu złożyła ofertę na realizację projektu pn.: "Wyjazd dzieci i młodzieży do Krynicy Morskiej - Piaski" w ramach zadania: Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Treść oferty: TUTAJ

--

Uznając celowość realizacji zadania podaje się do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 18 października 2012 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Podmurna 60 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl

Dnia 01 października 2012r. FUNDACJA GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ. Archiwum i  Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek złożyła ofertę na realizację projektu pn. "Pomorzanie w Wehrmachcie. Zbiór studiów, pod red. Jana Szilinga” w ramach zadania: "Wspieranie rozwoju kultury i  ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej", w trybie art. 19a ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Treść oferty: TUTAJ

--

Uznając celowość realizacji zadania podaje się do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 27 lipca 2012r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Podmurna 60 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl lub m.lenkiewicz@um.torun.pl

Dnia 10 lipca 2012 r. Stowarzyszenie "Nasz Podgórz" złożyło ofertę na realizacje projektu pn.: "Rozbudowa systemu tablic informacyjnych w ważnych historycznie miejscach Podgórza" w ramach zadania: Wspieranie rozwoju kultury i ochrona dóbr oraz podtrzymywanie tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wo9lontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Treść oferty: TUTAJ

--

Uznając celowość realizacji zadania podaje się do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 18 lipca 2012r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń ul. Batorego 17/19 lub mailem na adres: wzips@um.torun.pl lub m. lenkiewicz@um.torun.pl

Dnia 6 lipca 2012r. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Królowej Polski złożyła ofertę na realizację projektu pn.: "Półkolonie letnie" w ramach zadania: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Treść oferty: TUTAJ

--

Uznając celowość realizacji zadania podaje się do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 4 lipca 2012 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87 - 100 Toruń, ul. Podmurna 60 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl lub m.lenkiewicz@um.torun.pl

Dnia 20 czerwca 2012r. Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacja ICIMSS złożyło ofertę na realizację projektu pn.: "Postacie i epizody Nowego Testamentu - IV cykl wykładów poświęconych sztuce" w ramach zadania : "Wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

treść oferty: TUTAJ

--

Uznając celowość realizacji zadania podaje się do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące ofert można zgłaszać pisemnie do dnia 12 czerwca 2012 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Podmurna 60 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl lub m.lenkiewicz@um.torun.pl

Dnia 25 maja 2012 r. Towarzystwo Miłośników Torunia złożyło ofertę na realizację projektu pn.: Opracowania publikacji "Listy Wisławy Szymborskiej do Tadeusza Zakrzewskiego" w ramach zadania: "Wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

treść oferty: TUTAJ

--

Uznając celowość realizacji zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 11 maja 2012r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń ul. Batorego 17/19 lub mailem na adres: wzips@um.torun.pl lub m.lenkiewicz@um.torun.pl

Dnia 23 kwietnia 2012r. Stowarzyszenie Rodzina Inspiruje! złożyła ofertę na realizację projektu pn. "Dziecko dla początkujących - spotkania dla rodziców niemowląt" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm)

treść oferty: TUTAJ

--

Uznając celowość realizacji zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 25.04.2012r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem : 87-100 Toruń, ul. Podmurna 60 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl lub m. lenkiewicz@um.torun.pl

Dnia 13 kwietnia 2012r Fundacja Tumult złożyła ofertę na realizację projektu pn. Patrz i myśl. Warsztaty dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych "Jak patrzeć, żeby zobaczyć" w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm)

treść oferty: TUTAJ

--

Uznając celowość realizacji zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 2 kwietnia 2012r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Batorego 17/19 lub mailem na adres: wzips@um.torun.pl lub m.lenkiewicz@um.torun.pl

Dnia 16 marca 2012 r. Stowarzyszenie Rodzina Inspiruje! złożyło ofertę na realizację projektu pn. "Akademia Rodzina Inspiruje!" w ramach zadania: "Profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom społecznym" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

treść oferty: TUTAJ

--

Dnia 14 marca 2012 r. Fundacja Inicjatyw Studenckich PROSTUDENT złożyła ofertę na realizację projektu pn. "Dzień Białej Flagi 2012 - Ogólnopolski Zlot Fanów Zespołu Republika" w ramach zadania: "Wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej", w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemne do dnia 21 marca 2012r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Podmurna 60 lub mailem na adres wku@um.torun.pl

treść oferty: TUTAJ

--

Dnia 16 stycznia 2012 r. Fundacja "Nadzieja dla Rodzin" złożyła ofertę na realizację projektu pn. "Zakochani w rodzinie" w ramach zadania: Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 24 stycznia 2012 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Batorego 17/19 lub mailem na adres: wzips@um.torun.pl.

treść oferty: TUTAJ

Archiwum: Oferty złożone w trybie pozakonkursowym

Ogłoszenie PMT dotyczące oferty realizacji zadania publicznego "20 lecie Zespołu Kameralnego MULTICAMERATA", złożonej przez Fundację Europejskiej Akademii Sztuki
 
Dnia 5 sierpnia 2011 r. Fundacja Europejskiej Akademii Sztuki złożyła w Wydziale Kultury ofertę realizacji zadania publicznego: „20 lecie Zespołu Kameralnego MULTICAMERATA”, z terminem realizacji zadania w okresie 01.08-29.10.2011 r. Oferta została złożona w trybie art. 19a pkt.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami).
 
Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej.
 
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 19 sierpnia br. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia, pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Podmurna 60 lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl.
 
/-/ Prezydent Miasta Torunia
 
Treść oferty  TUTAJ
ilość odsłon podstrony: 2394
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"