OFERTY Z ART. 19a - 2020 r.

2/2020

14.05.2020 r.

W dniu 12.05.2020 r. Fundacja Rusz złożyła ofertę na realizację projektu pn.: „Nowe bilbordy Galerii Rusz – jedynej otwartej galerii sztuki w mieście”, w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 ze zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 21maja 2020r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl.

 

 

1/2020

04.05.2020 r.

W dniu 28.04.2020 r. Stowarzyszenie Tilia złożyło ofertę na realizację projektu pn.: "Barbarka-klejnot w zielonej kor
onie", w ramach zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 ze zm.).

Uwagi  dotyczące  oferty  można  zgłaszać  pisemnie  do  dnia  11  maja  2020 r.  do  Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul.Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl


Treść oferty – TUTAJ

Formularz zgłaszania uwag - TUTAJ

ilość odsłon podstrony: 116
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"