OFERTY Z ART. 19a - 2019 r.

39. W dniu  28.11.2019 r.  Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Toruniu złożyła ofertę na realizację projektu pn.: II Mariacki Koncert Bożonarodzeniowy - prawykonanie cyklu kolęd Jędrzeja Rocheckiego w ramach zadania publicznego – Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 ze zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 11.12.2019 roku do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl

Treść oferty – TUTAJ

Formularz zgłaszania uwag - TUTAJ

38. W dniu  15.11.2019 r.  Stowarzyszenie Dzieciom i  Młodzieży WĘDKA złożyło ofertę na realizację projektu pn.:Tradycje Bożonarodzeniowe i Karnawałowe na Kujawach - cykl warsztatów dla dzieci zakończone wspólną Wigilią i  Sylwestrem w ramach zadania publicznego - podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 ze zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 02.12.2019 do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl

Treść oferty – TUTAJ

Formularz zgłaszania uwag - TUTAJ

37. W dniu  15.11.2019 r.  Fundacja Akademia Rozwoju Anny Kruszyk złożyła ofertę na realizację projektu pn.: Prawa czy lewa półkula mózgu? w ramach zadania publicznego z zakresu rewitalizacji w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 ze zm.).


Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 27.11.2019 do Biura Rewitalizacji Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: br@um.torun.pl

Treść oferty – TUTAJ

Formularz zgłaszania uwag - TUTAJ

36. W dniu  05.11.2019 r.  Fundacja Studio M6 złożyła ofertę na realizację projektu pn.: Koncert toruńskiego zespołu Nietrzask oraz grupy instrumentalnej grającej kolędy i pastorałki podczas Nocnego Targu Świątecznego w dniu 7 grudnia 2019 w Toruniu w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 ze zm.).


Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 15.11.2019 do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl

Treść oferty – TUTAJ

Formularz zgłaszania uwag - TUTAJ

35. W dniu  31.10.2019 r.  Stowarzyszenie Instytut Badań Nad Dyskursami złożyło ofertę na realizację projektu pn.: Organizacja jednodniowego festiwalu poetyckiego Zbiory Nanofestival w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 ze zm.).


Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 15.11.2019 do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl

Treść oferty – TUTAJ

Formularz zgłaszania uwag - TUTAJ

34. W dniu  04.11.2019 r.  Stowarzyszenie Kultury Celtyckiej "Celtycki Gotyk" złożyło ofertę na realizację projektu pn.: Koncert zespołu " Wszystkiego Najlepszego", w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 ze zm.).


Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 15.11.2019 do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl

Treść oferty – TUTAJ

Formularz zgłaszania uwag - TUTAJ

33. W dniu 29 października 2019r. Parafialny oddział Akcji Katolickiej przy parafii Św. Antoniego z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 4 w Toruniu złożył ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Przedświątecznie w Antoniku ” w ramach zadania publicznego z zakresu działalności przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 12.11.2019 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl

Treść oferty – TUTAJ

Formularz zgłaszania uwag - TUTAJ

32. W dniu 23 października 2019r. Fundacja Parasol z siedzibą przy ul. Piskorskiej 1a/14 w Toruniu złożył ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Europejski Tydzień Testowania HIV w Toruniu ” w ramach zadania publicznego z zakresu działalności przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 06.11.2019 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl

Treść oferty – TUTAJ

Formularz zgłaszania uwag - TUTAJ

 

31. W dniu 18 października 2019r. Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej z siedzibą przy ul. Szosa Chełmińska 75 w Toruniu złożył ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Ćwiczenia usprawniające aparat ruchu dla osób niepełnosprawnych jako uzupełnienie codziennych cykli rehabilitacji” w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 29.10.2019 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl

Treść oferty – TUTAJ

Formularz zgłaszania uwag - TUTAJ

30. W dniu 17.10.2019r. Zwiazek Polskich Fotografów Przyrody z siedzibą przy ul. Marcelińskiej 54/4 w Poznaniu złożyła ofertę realizacji zadania „Przyrodnicy Torunia w pogoni za ulotną chwilą” w ramach zadania publicznego z zakresu promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 28.10.2019 r. do Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. S, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wpit@um.torun.pl

            

Treść oferty -TUTAJ

Formularz zgłaszania uwag -TUTAJ

 29. W dniu 04.10.2019r. Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Arkadia" z siedzibą przy ul. Młyńskiej 2 - 4 w Toruniu złożyła ofertę realizacji zadania pn. „Informator miejski dla osób z niepełnosprawnościami” w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 14.10.2019 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl

  

Treść oferty -TUTAJ

Formularz zgłaszania uwag -TUTAJ

 

28. W dniu  27.09.2019 r.  Fundacja Studio M6 złożyła ofertę na realizację projektu pn.:"Poniedziałkowe ImPERSje - most do historii. Wykłady o sztuce, kulturze i tradycjach Torunia" w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688).


Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 14.10.2019 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres:
wku@um.torun.pl


Treść oferty -TUTAJ


Formularz zgłaszania uwag - TUTAJ
27. W dniu 27 września 2019r. Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Opłatek Maltański” w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 08.10.2019 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl

Treść oferty –TUTAJ

Formularz zgłaszania uwag -
TUTAJ


 

26. W dniu 26 września 2019r. Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży WĘDKA im. każdego Człowieka z siedzibą przy ul. Jęczmiennej w Toruniu złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Toruński Młodzieżowy Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień OKNO-  projekt pilotażowy” w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 04.10.2019 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl

Treść oferty –TUTAJ

Formularz zgłaszania uwag - TUTAJ

25. W dniu 23 września 2019r. Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu z siedzibą przy ul. Pająkowskiego w Toruniu złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „AUTYZM STOP – program skutecznej pomocy terapeutycznej - kontynuacja” w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 03.10.2019 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl

Treść oferty - TUTAJ
Formularz zgłaszania uwag-
TUTAJ

24. W dniu 28.08.2019r. Fundacja Międzynarodowy Instytut Edukacji i Rozwoju Osobistego złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn. „NGOpozytywni – zdobądź doświadczenie przez wolontariat” w ramach zadania publicznego z zakresu działalności charytatywnej, promocji i organizacji wolontariatu, a także działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 13.09.2019 r. do Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu, ul. Marii Konopnickiej 13, lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@torun.direct

 

TREŚĆ OFERTY  -TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -TUTAJ

 

 

23.W dniu 26.08.2019 r. Stowarzyszenie "Tilia" w Toruniu złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Drzew tulenie – bicie rekordu Polski” w ramach zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego mającej na celu wyrabianie prawidłowych postaw wobec środowiska i przyrody ożywionej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 11.09. 2019 r. do Wydziału Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały Gen. Sikorskiego 12,   87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wsiz@um.torun.pl

TREŚĆ OFERTY  -TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -TUTAJ

22. W dniu 30.08.2019 r. Polski Związek Głuchych Oddział Kujawsko Pomorski w Bydgoszczy złożył ofertę na realizację projektu pn.: Obchody Jubileuszu 70-lecia istnienia Koła terenowego PZG w Toruniu w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688).
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 10 września 2019 do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl

TREŚĆ OFERTY -TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -TUTAJ

21. W dniu 19.08.2019 r. Stowarzyszenie Okno na Kulturę złożyło ofertę na realizację projektu pn.: Koncert-widowisko artystyczno-edukacyjne pt.: "Fortepian Chopina" w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688).
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 28 sierpnia 2019 do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały Gen Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl

TREŚĆ OFERTY -TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -
TUTAJ

20. W dniu 14.08.2019r. Fundacja Światło złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn. VI Międzynarodowa Naukowa Konferencja "Nowe kierunki w opiece nad pacjentem apalicznym" w ramach zadania publicznego z zakresu działalności ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 26 sierpnia 2019 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl

TREŚĆ OFERTY -TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -
TUTAJ

19. W dniu 13.08.2019r. Fundacja VERDA złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Poznać i zrozumieć świat – warsztaty aktywizujące” w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 20 sierpnia 2019 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl

TREŚĆ OFERTY -TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -
TUTAJ

18. W dniu  30.07.2019 r.  Stowarzyszenie Musica Vera  złożyło ofertę na realizację projektu pn.:  Koncert: "Msza o błogosławionym księdzu Stefanie Wincentym Frelichowskim" - prawykonanie w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 12.08.2019 do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl

TREŚĆ OFERTY -
TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -
TUTAJ

17. W dniu  25.07.2019 r.  Stowarzyszenie Musica Vera  złożyło ofertę na realizację projektu pn.: Koncert: Couperin - "Ciemne Jutrznie" w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 07.08.2019 do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl

TREŚĆ OFERTY -
TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -
TUTAJ

 

16. W dniu  22.07.2019 r.  Fundacja ZW  złożyła ofertę na realizację projektu pn.: "Organizacja wystawy "BOXer" Jerzego Brzuskiewicza w toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej " w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688).

 

 

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 30.07.2019 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl

 

TREŚĆ OFERTY -TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -
TUTAJ

 

 

15. W dniu 19.07.2019 r. Stowarzyszenie Epsilon Plus złożyło ofertę na realizację projektu pn.: Profilaktyka pozytywna w praktyce pracy szkoły w ramach zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688).

 Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 26.07.2019 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl. 

 

TREŚĆ OFERTY -TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -
TUTAJ

14. W dniu 24.06.2019 r. Stowarzyszenie ZASP - Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji złożyło ofertę na realizację projektu pn.: Kujawsko-Pomorskie dźwięki i słowa na 100-lecie ZASP w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688).


Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 03.07.2019 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl

 

TREŚĆ OFERTY -TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -
TUTAJ

13. W dniu 06.06.2019 r. Mundurowy Klub Motorowy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 17 w Toruniu złożył ofertę realizacji zadania publicznego pn. Promocja marki Toruń w kraju i za granicą w ramach zadania publicznego z zakresu promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 18.06.2019 r. do
Wydziału Promocji i Turystyki w Toruniu, ul. gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wpit@um.torun.pl.

TREŚĆ OFERTY -TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -
TUTAJ

12. W dniu 31.05.2019 r. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy z siedzibą przy ul. Gagarina 34/36 w Toruniu złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. Rodzinna rehabilitacja w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 17.06.2019 r. do
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl.

TREŚĆ OFERTY -TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -
TUTAJ

11. W dniu 06.06.2019 r. Fundacja Światło z siedzibą przy ul. Grunwaldzka 64 w Toruniu złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn. II Wojewódzki/Toruński Edukacyjny Piknik Osób Niepełnosprawnych w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 17.06.2019 r. do
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl.

TREŚĆ OFERTY -TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -
TUTAJ

10. W dniu 23.05.2019 r. Stowarzyszenie Ds Osób Niepełnosprawnych w  Toruniu z siedzibą przy ul. Szosa Bydgoska 1 złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. PUNKT INFORMACJI I PORADNICTWA PRAWNO-SPOŁECZNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 10.06.2019 r. do
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl.

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -
TUTAJ

9. W dniu 21.05.2019 r. Toruńskie Spacery Fotograficzne złożyło ofertę na realizację projektu pn.: "100 razy Toruń"- wystawa fotograficzna, w ramach zadania publicznego z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 03.06.2019 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl.

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -
TUTAJ

 

8. W dniu 09.05.2019 r. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Toruniu złożyło ofertę na realizację projektu pn.: "Zjazd Zjednoczenia Bractw Kurkowych Rzeczypospolitej Polskiej", w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 20.05.2019 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl.

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -
TUTAJ

7. W dniu 10.04.2019 r.  Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu złożyło ofertę na realizację projektu pn. AUTYZM STOP - program skutecznej pomocy terapeutycznej, w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 23.04.2019 r. do
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl.

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -
TUTAJ

6. W dniu 10.04.2019 r.  DAJ SZANSĘ Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych złożyła ofertę na realizację projektu pn. Klub reportera, w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 19.04.2019 r. do
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl.

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -
TUTAJ

5. W dniu 10.04.2019 r.  Towarzystwo Azji i Pacyfiku złożyło ofertę na realizację projektu pn. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w ramach zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 18.04.2019 r. do
Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu, ul. Marii Konopnickiej 13, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@torun.direct.

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -
TUTAJ

 

4. W dniu  05.04.2019 r.  Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa Elsa Poland złożyło ofertę na realizację projektu pn.: Czwarta edycja Ogólnopolskiego Projektu #Więcej, w ramach zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 18.04.2019 r. do
Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu, ul. Marii Konopnickiej 13, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@torun.direct.

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -
TUTAJ

3. W dniu  03.04.2019 r.  Ad Artis Fundacja Sztuki Sar złożyła ofertę na realizację projektu pn.: "Muzeum utracone 2019", w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 18.04.2019 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -
TUTAJ

2. W dniu 3 kwietnia 2019 r. Fundacja Nowe Horyzonty z siedzibą przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8 w Warszawie złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn. "Włącz pozytywne myślenie" w trybie art. 19a ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 11.04.2019 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem:
ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -
TUTAJ

1. W dniu 20 marca 2019 r. Stowarzyszenie MUSICA VERA z siedzibą przy ul. Ligi Polskiej 3c/100 w Toruniu złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn. "Muzyka ciszy - koncert na Wielki Piątek" w trybie art. 19a ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 03.04.2019 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem:
ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -
TUTAJ

ilość odsłon podstrony: 560
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"