OFERTY Z ART. 19a - 2018 r.

5. W dniu  13.04.2018 r.  Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Kujawsko - Pomorski złożył ofertę na realizację projektu pn. Chronione branże obszaru staromiejskiego Torunia w obiektywie artystów fotografików - wystawa fotograficzna w  ramach zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy,
w tym rozwój przedsiębiorczości w  trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariaci (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 20.04.2018 r. do Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu pod adresem: ul. Konopnickiej 13, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@torun.direct.

 

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -
TUTAJ

 

4. W dniu  04.04.2018 r.  Fundacja Pinata złożyła ofertę na realizację projektu pn. "Targi Młodej Sztuki Toruń 2018", w  ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w  trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariaci (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 17.04.2018 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres:
wku@um.torun.pl.

 

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -
TUTAJ

3. W dniu  21.03.2018 r.  Fundacja CircArt  złożyła ofertę na realizację projektu pn. Spotkania teatralno nowocyrkowe, w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 03.04.2018 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl.

 

TREŚĆ OFERTY -TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG - TUTAJ

 

2. W dniu  16.03.2018 r.  Związek Polskich Artystów Plastyków złożył ofertę na realizację projektu pn. Konkurs i katalog Dzieła Annale 2017/18”, w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450).Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 03.04.2018 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl.

TREŚĆ OFERTY -TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG - TUTAJ


 


 

1. W dniu  14.03.2018 r.  Fundacja Zamek Dybów i Gród Nieszawa złożyła ofertę na realizację projektu pn. Majówka z historią, w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 23.03.2018 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl.

TREŚĆ OFERTY -TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -
TUTAJ 

ilość odsłon podstrony: 262
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"