OFERTY Z ART. 19a - 2018 r.

21. W dniu 9 sierpnia 2018 r. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii św. Antoniego w Toruniu z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 4 złożył ofertę realizacji zadania publicznego pn. "W poszukiwaniu autorytetów" w trybie art. 19a ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 22.08.2018 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl

 

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -TUTAJ

 

20. W dniu  03.08.2018 r. Stowarzyszenie Musica Vera złożyło ofertę na realizację projektu pn. "Koncert Jazzowo - Chorałowo-Organowy", w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 450 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 16.08.2018 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl

 

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -TUTAJ

19. W dniu  03.08.2018 r. Stowarzyszenie Musica Vera złożyło ofertę na realizację projektu pn. "Koncert Bogurodzica - polifonia późnego średniowiecza. Jerycho.", w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 450 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 16.08.2018 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl

 

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -TUTAJ
 

18. W dniu 27.07.2018 r. Fundacja "Zamek Dybów i Gród Nieszawa" złożyło ofertę na realizację projektu pn."Kulturalny Zamek 2018" w ramach zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 06.08.2018 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -TUTAJ

17. W dniu 26.07.2018 r. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Powiatowy w Toruniu złożyło ofertę na realizację projektu pn."Dłuższe życie z cukrzycą" w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 03.08.2018 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -TUTAJ

 

16. W dniu 17.07.2018 r. Fundacja Światło złożyło ofertę na realizację projektu pn. "I Wojewódzki Piknik Osób Niepełnosprawnych" w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 27.07.2018 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ


FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -
TUTAJ

15. W dniu 16.07.2018 r. Stowarzyszenie Artystyczne "OTWARTE" złożyło ofertę na realizację projektu pn. "Publikacja poświęcona czterem rocznicom działalności artystycznych Krzysztofa Mazura" w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 26.07.2018 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ


FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -
TUTAJ

14. W dniu  07.06.2018 r. Stowarzyszenie Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Toruński złożyło ofertę na realizację projektu pn. "Trendy na Ducha (instalacja artystyczna)" w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 26.06.2018 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl

TREŚĆ OFERTY -TUTAJ


FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -
TUTAJ

13. W dniu 11.06.2018 r. Jestem Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia z siedzibą przy ul. Fałata 98 - 102 w Toruniu złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Góry bez barier – Karkonosze 2018” w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 19.06.2018 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl.

TREŚĆ OFERTY -TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -
TUTAJ

12. W dniu  22.05.2018 r.  Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Toruniu  z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 212 Fort VI złożyło ofertę na realizację projektu pn. "Intronizacja Króla Kurkowego w Toruniu. Nominacja Damy bractwa, widowisko plenerowe - turniej strzelecki z broni historycznej" w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 30.05.2018 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.plTREŚĆ OFERTY -TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -
TUTAJ

11. W dniu 17 maja 2018 r.  Stowarzyszenie Ognisko Miłośników Biegania TKKF Rekreacja z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 75, złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. "Grand Prix Torunia w biegach przełajowych" w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. z 2018 r. poz. 450).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 30 maja 2018 r. do Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: a.zakrzewski@um.torun.pl


TREŚĆ OFERTY -TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -
TUTAJ

10. W dniu 14 maja 2018r. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Powiatowy z siedzibą przy ul. Jęczmiennej 10 w Toruniu złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Wykop cukrzycę” w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 23.05.2018 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl


TREŚĆ OFERTY -TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -
TUTAJ

9. W dniu 27.04.2018 r. Stowarzyszenie MARMEL z siedzibą w Toruniu przy ul. Kościuszki 40C/54 złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. "2 Toruński Bieg Kolorów" w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 09.05.2018 r. do Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wsir@um.torun.pl.


TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -
TUTAJ

8. W dniu 25.04.2018 r. Stowarzyszenie Agrafka z siedzibą w Toruniu przy ul. Poniatowskiego 2/10 oraz Fundacja Agrafka z siedzibą w Toruniu przy ul. Królowej Jadwigi 6 złożyły ofertę realizacji zadania publiczmego pn.  Cyfrowe fotowakacje – warsztaty komputerowo – fotograficzne w ramach zadania publicznego z zakresu działalnosci na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 04.05.2018 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl.


TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -
TUTAJ

7. W dniu 25.04.2018 r.  Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi pn. Oratorium im. bł. ks. Br. Markiewicza w Toruniu z siedzibą: ul. Rybaki 59 87-100 Toruń złożyło ofertę na realizację projektu pn. 25 lat minęło w ramach zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 04.05.2018 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl.


TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -
TUTAJ

6. W dniu 23.04.2018 r.  Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii z siedzibą: Rynek Nowomiejski 17, 87-100 Toruń złożyła ofertę na realizację projektu pn. Piknik Rocznicowy – 30 rocznica Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień w ramach zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 04.05.2018 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl.

 

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -
TUTAJ

 

5. W dniu  13.04.2018 r.  Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Kujawsko - Pomorski złożył ofertę na realizację projektu pn. Chronione branże obszaru staromiejskiego Torunia w obiektywie artystów fotografików - wystawa fotograficzna w  ramach zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy,
w tym rozwój przedsiębiorczości w  trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariaci (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 20.04.2018 r. do Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu pod adresem: ul. Konopnickiej 13, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@torun.direct.

 

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -
TUTAJ

 

4. W dniu  04.04.2018 r.  Fundacja Pinata złożyła ofertę na realizację projektu pn. "Targi Młodej Sztuki Toruń 2018", w  ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w  trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariaci (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 17.04.2018 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres:
wku@um.torun.pl.

 

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -
TUTAJ

3. W dniu  21.03.2018 r.  Fundacja CircArt  złożyła ofertę na realizację projektu pn. Spotkania teatralno nowocyrkowe, w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 03.04.2018 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl.

 

TREŚĆ OFERTY -TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG - TUTAJ

 

2. W dniu  16.03.2018 r.  Związek Polskich Artystów Plastyków złożył ofertę na realizację projektu pn. Konkurs i katalog Dzieła Annale 2017/18”, w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450).Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 03.04.2018 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl.

TREŚĆ OFERTY -TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG - TUTAJ


 


 

1. W dniu  14.03.2018 r.  Fundacja Zamek Dybów i Gród Nieszawa złożyła ofertę na realizację projektu pn. Majówka z historią, w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 23.03.2018 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl.

TREŚĆ OFERTY -TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -
TUTAJ 

ilość odsłon podstrony: 699
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"