OFERTY Z ART. 19a - 2017 r.

31. W dniu 30.08.2017 r. Fundacja Wspierania Współpracy Międzynarodowej im. Profesora Czesława Mojsiewicza złożyła ofertę na realizację projektu pn. „Okno na Wschód - warsztaty dla przedsiębiorców”, w ramach zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 13.09.2017 r. do Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu pod adresem: ul. Marii Konopnickiej 13, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@torun.direct.

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG - TUTAJ30. W dniu 28.09.2017 r. Fundacja na rzecz integracji międzypokoleniowej i dobrego życia seniorów "Łączymy Pokolenia" złożyła ofertę na realizację projektu pn. „Gazeta Toruńskich Seniorów BEZ METRYKI - warsztaty”, w ramach zadania publicznego z zakresu działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia - promocji zdrowia psychicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 9.10.2017 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl.

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ UWAG - TUTAJ

29. W dniu 05.09.2017 r. CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne złożyło ofertę na realizację projektu pn. Wsparcie edukacyjno-terapeutyczne osób uczestniczacych w reintegracji społecznej i zawodowej w ramach indywidualnego Programu Zatrudnienia socjalnego”, w ramach zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu patologiom społecznym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 20.09.2017 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl.

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ UWAG - TUTAJ

28. W dniu 07.09.2017 r. Fundacja "Profilaktyka z Pasją" złożyła ofertę na realizację projektu pn. Program Profilaktyki Zintegrowanej Archipelag Skarbów”, w ramach zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu patologiom społecznym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 20.09.2017 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl.

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ UWAG - TUTAJ

27. W dniu 30.08.2017 r. Stowarzyszenie „Instytut Rodzicielstwa” złożyło ofertę na realizację projektu pn. „Mama wraca do pracy – praktyczny przewodnik dla rodzica powracającego do kariery zawodowej”, w ramach zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 13.09.2017 r. do Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu pod adresem: ul. Marii Konopnickiej 13, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@torun.direct.

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG - TUTAJ

26. W dniu 31.08.2017 r. Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnień złożyło ofertę na realizację projektu pn. Kampanie profilaktyczne pn.: ZDROWIE NA TAK”, w ramach zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu patologiom społecznym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 13.09.2017 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl.

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ UWAG - TUTAJ

25. W dniu 01.09.2017 r. Stowarzyszenie "Instytut Rodzicielstwa" złożył ofertę na realizację projektu pn. „Tydzień rodzicielstwa bliskości w Toruniu”, w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 11.09.2017 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl.

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ UWAG DO OFERTY - TUTAJ

24. W dniu 14.08.2017 r. Stowarzyszenie Zdrowo Zabiegani złożyło ofertę na realizację projektu pn. „XI Rajd Rowerowy śladami bł. Księdza Stefana Frelichowskiego pod patronatem J. E. Księdza Biskupa Andrzeja Suskiego i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego”, w ramach zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu patologiom społecznym w  trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 24.08.2017 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl.

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ UWAG DO OFERTY -TUTAJ

23. W dniu 27.07.2017 r. Stowarzyszenie Wolontariuszy RAZEM w Toruniu złożyło ofertę na realizację projektu pn. „Przestrzeń dla Relacji”, w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 07.08.2017 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl.

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ UWAG DO OFERTY -TUTAJ

22. W dniu 21.07.2017 r. Fundacja Biuro Kultury w Toruniu złożyła ofertę na realizację projektu pn. „Toruń Filmowy – wydanie albumu promocyjnego z okazji 15. jubileuszowej edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest”, w ramach zadania publicznego z zakresu promocji marki Toruń w kraju i za granicą w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 07.08.2017 r. do Wydziału Promocji  Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wprom@um.torun.pl.

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ UWAG DO OFERTY - TUTAJ

21. W dniu 24.07.2017 r. Fundacja na rzecz integracji międzypokoleniowej i dobrego życia seniorów "Łączymy Pokolenia" złożyła ofertę na realizację projektu pn. "Gazeta Toruńskich Seniorów BEZ METRYKI", w ramach zadania publicznego z zakresu działań ochrony i promocji zdrowia oraz promocji zdrowia psychicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 31.07.2017 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl.

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ UWAG DO OFERTY - TUTAJ.

20. W dniu  19.07.2017 r. Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek złożyła ofertę na realizację projektu pn. "Sylwia Dullin, Toruńskie Nowe Miasto i jego mieszkańcy we wspomnieniach (XIX-XXI wiek), do druku przygotowała, wstępem i przypisami opatrzyła Sylwia Grochowina", w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 31.07.2017 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl.


TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ UWAG DO OFERTY - TUTAJ.

19. W dniu 7.07.2017 r. Fundacja Nowe Horyzonty złożyła ofertę na realizację projektu pn. "Na dobrej drodze ku dorosłości", w ramach zadania publicznego z zakresu działań na rzecz profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 24.07.2017 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl.

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ UWAG DO OFERTY - TUTAJ.

18. W dniu 10.07.2017 r. Fundacja Archipelag Inicjatyw złożyła ofertę na realizację projektu pn. "Przy muzyce o zdrowiu w jesieni życia", w ramach zadania publicznego z zakresu działań na rzecz zdrowia psychicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 18.07.2017 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl.

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ UWAG DO OFERTY - TUTAJ.

17. W dniu 6.07.2017 r. Stowarzyszenie Wolontariuszy RAZEM złożyło ofertę na realizację projektu pn. "Przestrzeń dla Relacji", w ramach zadania publicznego z zakresu działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 14.07.2017 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl.

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ UWAG DO OFERTY - TUTAJ.

16. W dniu 6.06.2017 r. Stowarzyszenie "Św. Łukasz" Na Rzecz Rozwoju Kultury Religijnej złożyło ofertę na realizację projektu pn. "Mamo nie pij - kampania społeczna", w ramach zadania publicznego z zakresu działań na rzecz profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 20.06.2017 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl.

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ UWAG DO OFERTY - TUTAJ.

15. W dniu 26.05.2017 r. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Św. Antoniego w Toruniu złożył ofertę na realizację projektu pn."Mój świat zatrzymany w kadrze", w ramach zadania publicznego z zakresu działań na rzecz profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 7.06.2017 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl.

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ UWAG DO OFERTY - TUTAJ.

14. W dniu 11.05.2017 r. Stowarzyszenie "Św. Łukasza" Na Rzecz Rozwoju Kultury Religijnej złożyło ofertę na realizację projektu pn. "Toruń na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO - film dokumentalny", w ramach zadania publicznego z zakresu promocji marki Toruń w kraju i za granicą w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 23.05.2017 r. do Wydziału Promocji pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wprom@um.torun.pl.

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ UWAG DO OFERTY - TUTAJ.

13. W dniu 19.04.2017 r. Fundacja Rusz złożyła ofertę na realizację projektu pn. "Bilbordy Galerii Rusz w Toruniu - z okazji 20 lat na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO", w ramach zadania publicznego z zakresu promocji marki Toruń w kraju i za granicą w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 02.05.2017 r. do Wydziału Promocji pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wprom@um.torun.pl.

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ UWAG DO OFERTY - TUTAJ.

 

12. W dniu 14.04.2017 r. Towarzystwo Azji i Pacyfiku złożyło ofertę na realizację projektu pn. "Panele biznesowe w ramach IV Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego "Jak Jedwabny Szlak zmienia świat", w ramach zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 02.05.2017 r. do Centrum Wsparcia Biznesu pod adresem: ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@torun.direct.


TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ UWAG DO OFERTY - TUTAJ.

11. W dniu  20.04.2017 r. Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Toruniu złożył ofertę na realizację projektu pn. "Barwy toruńskiej różnorodności - protestanci: z okazji 500-lecia Reformacji "Soundcheck jazz quartet" w Dworze Artusa w Toruniu", w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 28.04.2017 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl.


TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ UWAG DO OFERTY - TUTAJ.

10. W dniu  11.04.2017 r. Fundacja VERDA złożyła ofertę na realizację projektu pn."Podróże z Muzami - klub dyskusyjny", w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 26.04.2017 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl.


TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ UWAG DO OFERTY - TUTAJ.

9. W dniu 31.03.2017 r. Stowarzyszenie Wolontariuszy RAZEM złożyło ofertę na realizację projektu pn."Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny prowadzący anonimowo i bezpłatnie badania w kierunku HIV połączone z poradnictwem okołotestowym", w ramach zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 18.04.2017 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl.

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ
 
FORMULARZ UWAG DO OFERTY - TUTAJ.

8. W dniu 04.04.2017 r. Toruńskie Stowarzyszenie na Rzecz Seniorów NESTOR złożyło ofertę na realizację projektu pn."Spotkania z tańcami w kręgu", w ramach zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 12.04.2017 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl.

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ UWAG DO OFERTY - TUTAJ.

7. W dniu 23.03.2017 r. Fundacja "Światło" złożyła ofertę na realizację projektu pn."Międzynarodowa Konferencja "Ku standardom opieki w śpiączce", w ramach zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 31.03.2017 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl.

TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ UWAG DO OFERTY - TUTAJ.

6. W dniu  15.03.2017 r. Fundacja Nie-Art złożyła ofertę na realizację projektu pn."Spotkania edukacyjne", w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 24.03.2017 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl.


TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

FORMULARZ UWAG DO OFERTY - TUTAJ.

5. W dniu 09.03.2017 r. Stowarzyszenie Festiwal Kolorów złożyło ofertę na realizację projektu pn. „Festiwal Kolorów"  w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariacie (Dz. U. z  2016 r. poz. 1817 z  późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 24.03.2017 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl.

 TREŚĆ OFERTY - TUTAJ

 FORMULARZ UWAG DO OFERTY - TUTAJ
4. W dniu 13.03.2017 r. Fundacja Pinata złożyła ofertę na realizację projektu pn. "ITER PER TEMPUS, czyli powrót do przeszłości - projekt edukacyjno-artystyczny" w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z  późn. zm.).
 
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 22.03.2017 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl.
 
TREŚĆ OFERTY - TUTAJ.
 
FORMULARZ UWAG DO OFERTY - TUTAJ.
3. W dniu 03.03.2017 r. Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland, Grupa Lokalna ELSA Toruń złożyło ofertę na realizację projektu pn. "Zjazd Kulturalno-Rozwojowy #Więcej" w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z  późn. zm.).
 
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 16.03.2017 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl.
 
TREŚĆ OFERTY - TUTAJ.
 
FORMULARZ UWAG DO OFERTY - TUTAJ.
2. W dniu 28.02.2017 r. Fundacja "Zamek Dybów i Gród Nieszawa" złożyła ofertę na realizację projektu pn. "Majówka z historią" w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z  późn. zm.).
 
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 10.03.2017 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl.
 
TREŚĆ OFERTY - TUTAJ
 
FORMULARZ UWAG DO OFERTY - TUTAJ.
1. W dniu 01.02.2017 r. Stowarzyszenie AIESEC Polska, Komitet Lokalny Toruń UMK Polska złożyło ofertę na realizację projektu pn. "Dni Kariery Toruń 2017" w ramach zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z  późn. zm.).
 
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 17.02.2017 r. do Centrum Wsparcia Biznesu pod adresem: ul. Mikołaja Kopernika 4, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@torun.direct.
 
TREŚĆ OFERTY - TUTAJ
 
FORMULARZ UWAG DO OFERTY - TUTAJ.
 
ilość odsłon podstrony: 3264
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"