2018-09-10 Ochrona Danych Osobowych w praktyce

24 września 2018 r., w godz. 9.00 - 15.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Plac Teatralny 2; Sala Patio I piętro odbędzie się szkolenie wykładowo - warsztatowe dot. zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z bieżącego stanu prawnego w koniecznym już obecnie odniesieniu do Rozporządzenia UE (RODO).

Szkolenie poprowadzi przez Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej (TSAS).

Szczególnej analizie zostaną poddane zasady zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych:

 • zmiana dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych (rejestr czynności przetwarzania, procedury itp.);
 • obowiązki związane ze zgłaszaniem naruszeń organowi nadzorczemu oraz zawiadamianie podmiotu danych;
 • ocena skutków przetwarzania danych osobowych;
 • uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych.


W programie:

 • zapoznanie słuchaczy z  usystematyzowaną, całościową problematyką funkcjonowania ochrony danych osobowych na gruncie prawa polskiego i europejskiego;
 • dostarczenie praktycznej wiedzy o nowych zasadach przetwarzania danych osobowych;
 • przedstawienie obszarów największych ryzyk prawnych w związku z wejściem w życie RODO;
 • praktyczne przygotowanie do prawidłowego  wykonywania obowiązków organizacji w sferze ochrony danych osobowych.

Uczestnik szkolenia uzyska w pełni komunikatywne odpowiedzi w szczególności na następujące pytania:

 • Czy we właściwy sposób w organizacji są przetwarzane dane osobowe?
 • Jak we właściwy sposób gromadzić i przetwarzać dane osobowe?
 • Co się już zmieniło w prawie ochrony danych osobowych i jakie ma to znaczenie?
 • Czy wdrożono w  organizacji odpowiednie procedury postępowania z danymi osobowymi?
 • Jak wdrożyć odpowiednie procedury? 
 • Dlaczego i w jakim zakresie dbanie o ochronę danych osobowych dotyczy poszczególnych przedstawicieli zarządów, pracowników, członków  organizacji?
 • Jak osiągnąć, jakie posiadać i w jakim kontekście dokumenty, które będą do wodami legalnego przetwarzania danych osobowych w organizacji?
 • Na czym już polega nowa rola i istota funkcjonowania administratora bezpieczeństwa informacji?
 • Czy ABI („nowy ABI”) jest potrzebny?
 • Jakie są nowe wymagania wobec funkcjonowania ABI?
 • Zamiast ABI będzie IODO (IOD, DPO) – co to oznacza dla danej organizacji?

Szkolenie i Warsztaty, są realizowane w ramach zadania pod tytułem  Trener NGO - działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim, które obejmuje cykl szkoleń i warsztatów dla środowiska III sektora z terenu naszego województwa,  uzupełniany poradnictwem indywidualnym i grupowym  zaplanowanym na 2018 rok.  Projekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

TERMIN I GODZINY


Toruń - Urząd Marszałkowski  w Toruniu, Plac Teatralny 2; Sala Patio I piętro ( we współpracy z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi) - 24 wrzesień 2018r., w godz. od 9.00 do 15.00

Bydgoszcz - –  Urząd Miasta w Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1 (we współpracy z Zespołem ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu) - 25 wrzesień 2018r., w godz. od 9.00 do 15.00

Adresaci szkoleń:
Członkowie, wolontariusze, przedstawiciele   organizacji pozarządowych, a także osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności w trzecim sektorze – z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Osoby  chcące skorzystać ze szkoleń  prosimy o wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną na adres: tsas@tsas.torun.pl,  najpóźniej do dnia 20.09.2018 r., ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszenia. 

Potwierdzenie o zakwalifikowaniu na szkolenie zostanie przesłane przez Organizatora drogą mailową lub telefonicznie  – w terminie od 12 do 21 września 2018r.

Kontakt:  telefon.: 515 276 454; e-mail: tsas@tsas.torun.pl

Formularz zgłoszeniowy do pobrania - TUTAJ.

ilość odsłon podstrony: 420
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"