2018-02-15 Nabór do Komitetu Rewitalizacji

Trwa nabór członków do Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Uczestniczy również w  opiniowaniu i przygotowywaniu uchwał Rady Miasta Torunia związanych z  rewitalizacją pełniąc funkcję opiniodawczą i doradczą dla Prezydenta Miasta Torunia.

W skład Komitetu Rewitalizacji wchodzi m.in. 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze Gminy Miasta Toruń działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

Na zgłoszenia czekamy do 7 marca.

Szczegóły tutaj:
http://www.torun.pl/pl/nabor-do-komitetu-rewitalizacji

ilość odsłon podstrony: 848
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"