2018-09-27 Nabór

Prezydent Miasta Torunia ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w latach 2019-2023.

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych określa  rozdział XII Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku (Uchwała nr 673/17 Rady Miasta Torunia z dnia 12 października 2017r. - wyciąg do pobrania TUTAJ).

Zgłoszenie powinno zawierać:
1.    Wypełniony formularz zgłoszeniowy - pobierz TUTAJ.
2.    Oświadczenie o niekaralności w zakresie, o którym mowa w §18 ust. 8 pkt 1 Programu współpracy Gminy Miasta Torunia z organizacjami pozarządowymi w 2018 r., stanowiącego załącznik do uchwały nr 673/17 Rady Miasta Torunia z dnia 12 października 2017r. - wzór oświadczenia pobierz TUTAJ.

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 15 października 2018 r., do godz. 15.00.


Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul. Konstytucji 3 Maja 40c (pok. nr 115) lub przesłać drogą mailową skan na adres: sekretariat@mopr.torun.pl.


Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Dodatkowe informacje:

Dział Strategii i Programów Społecznych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
Dorota Kalinowska
ul. Konopnickiej 13
tel.: 517 038 813 e-mail.: d.kalinowska@mopr.torun.pl


 

ilość odsłon podstrony: 417
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"