2020-07-24 Milion złotych na konkurs grantowy dla NGO

Celem  Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020” jest  wsparcie  organizacji pozarządowych, które znalazły się w trudnej sytuacji wynikającej z pandemii COVID-19,  a  także  dofinansowanie  inicjatyw  obywatelskich  podejmowanychprzez organizacje na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom kryzysuspowodowanego pandemią.
Program  wspiera działania realizowane w latach 2020-2021. Fundatorem  Programu  jest  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.


Program  skierowany  jest zarówno do  organizacji pozarządowych odpowiedzialnych za realizację programów PAFW, jak również do innych organizacji, których działalność jest zgodna z misją PAFW i prowadzona w następujących obszarach:

  • wyrównywanie szans edukacyjnych i dbanie o jakość oświaty;
  • rozwój i aktywizacja społeczności lokalnych'
  • przekazywanie polskich doświadczeń na Wschód.

W ramach „Funduszu Pomocowego” prowadzony jest otwarty konkurs grantowy oferujący wsparcie instytucjonalne i programowe dla NGO z całej Polski. Organizacje mogą się ubiegać się o dofinansowanie projektów, skierowanych do konkretnych grup beneficjentów lub społeczności, w których funkcjonują, a także o wsparcie instytucjonalne.  Pomoc  jest  udzielana  w  formie  dotacji,  a  decyzje o  dofinansowaniu są podejmowane przez PAFW, czyli fundatora Programu, na podstawie rekomendacji komisji grantowej.
Realizatorem Programu jest Fundacja „Edukacja dla Demokracji”.

Na konkurs przeznaczone zostały środki w wysokości miliona złotych. Pojedyncza dotacja wynosi maksymalnie 40 tysięcy zł. Nie jest wymagany wkład własny.  

Wnioski można składać do 11 sierpnia 2020 r.

Więcej informacji: https://fed.org.pl

 

ilość odsłon podstrony: 169
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"