2013-01-08 MIESZKAŃCY: Inicjatywy Lokalne czekają!

Chcesz zorganizować koncert albo wystawę? Masz pomysł na rozruszanie ludzi na swoim osiedlu? Piknik albo festyn sportowy? Wypełnij wniosek na Inicjatywę Lokalną i zdobądź nawet 3 tysiące złotych na swój pomysł. Termin mija 30 stycznia. Czytaj więcej szczegółów!

Zaproponowane działania muszą odbyć się w pierwszym półroczu 2013. Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i lokalne społeczności mogą się starać o pieniądze na działania budujące sąsiedzkie więzi i  społeczeństwo obywatelskie. Co ważne, jeśli chcesz przedsięwziąć działanie, możesz wnioskować nie tylko za pośrednictwem organizacji pozarządowych czy innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, ale także bezpośrednio. Wystarczy, że utworzysz Grupę Inicjatywną i wypełnisz wniosek. Należy do niego dołączyć listę z podpisami minimum 10 członków Grupy Inicjatywnej, bo tylu co najmniej musi ona liczyć.

Jakie pomysły można zaproponować? Wachlarz jest bardzo szeroki - wszystko, co z zakresu:

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • działalności charytatywnej
 • podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • promocji i organizacji wolontariatu
 • nauki i szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 • turystyki i krajoznawstwa
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego

Wnioski - dostępne TUTAJ NA ORBITORUŃ.PL a także w Wydziale Promocji przy ul. Gen. Sikorskiego 8 w Toruniu - można składać do 30 stycznia 2013 roku w  Kancelarii UMT lub bezpośrednio w Sekretariacie Wydziału Promocji.

Szczegółowych informacji udziela Członek Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych Małgorzata Hoffmann, nr tel. (56) 61-18-676

Na Inicjatywy Lokalne przeznaczono w tym roku 60 tys. zł.

opr. red.

CZYTAJ TAKŻE:

MIASTO: Inicjatywy lokalne

Do 30 stycznia 2012 roku można składać wnioski na realizację zadań w  ramach inicjatyw lokalnych. Do rozdysponowania na rok 2012 jest 50 tys. zł. Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i lokalne społeczności mogą się starać o pieniądze na działania budujące sąsiedzkie więzi i  społeczeństwo obywatelskie.

Inicjatywa po sąsiedzku

Trwa drugi etap naboru wniosków na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych. Na organizacje pozarządowe i lokalne społeczności czeka 60 tys. zł. Mogą się one starać o pieniądze na działania budujące sąsiedzkie więzi i społeczeństwo obywatelskie.

Sąsiedzi XXI wieku

"Jeśli w Toruniu wraz z grupą swoich sąsiadów, przyjaciół, znajomych planujecie zorganizować ciekawe wydarzenie, możecie postarać się o  dofinansowanie ze środków gminy Toruń. To bardzo proste: aby złożyć wniosek nie są wymagane żadne pieczątki!" - czytajcie więcej o  Inicjatywach Lokalnych.

ilość odsłon podstrony: 1409
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"