2018-10-19 MAMY TO!


 

Rada Miasta Torunia przyjęła w dniu 18 października 2018 r. Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi to podstawowy dokument określający współpracę pomiędzy samorządem Torunia i organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań własnych gminy.

Program został przygotowany w procedurze partycypacyjnej przez Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji oraz Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, przy udziale toruńskich organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia oraz Gminy Miasta Toruń współdziałających ze środowiskiem III sektora. Warsztaty oraz konsultacje odbywały się w lipcu i w sierpniu 2018 roku.

W porównaniu do programu obowiązującego w 2018 roku, w treści dokumentu na 2019 rok znalazło się m.in. nowe zadanie priorytetowe dot. wspierania opieki nad miejscami pamięci oraz miejscami trwałego upamiętnienia, poprzez m.in.: realizację projektów sprzyjających aktywizacji młodzieży w opiece nad miejscami pamięci i realizację inicjatyw mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat miejsc pamięci. Wśród celów wyróżniono wspieranie podmiotów promujących i wspierających rozwój ekonomii społecznej, a wśród zadań m.in. przekazywanie na rzecz organizacji pozarządowych sprzętu i wyposażenia wycofywanego z jednostek miejskich.

Wśród zasad działania komisji konkursowych powołanych do opiniowania ofert konkursowych uwzględniono wskazanie przyczyny obniżenia oceny punktowej oferty.

 

Dziękujemy WSZYSTKIM OSOBOM ZAANGAŻOWANYM w tworzenie programu na rok 2019!!!

Szczególne podziekowania dla Rady Działaności Pożytku Publicznego Miasta Torunia za profesjonalizm, aktywność i wsparcie.


Do pobrania:

ilość odsłon podstrony: 349
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"