2017-10-13 Mamy to!

12 października 2017 r. Rada Miasta Torunia przyjęła Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.

Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi to podstawowy dokument określający współpracę pomiędzy samorządem Torunia i organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań własnych gminy. Zawiera cele, zasady i formy współpracy. Wskazuje priorytetowe zadania publiczne, które gmina zamierza realizować za pośrednictwem sektora pozarządowego oraz sposoby realizacji wspólnych działań.

Dokument został przygotowany w procedurze partycypacyjnej, we współpracy z  Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia (RDPP), przy udziale toruńskich organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych urzędu oraz gminy współdziałających ze środowiskiem pozarządowym.

W Programie na 2018 r. m.in. uwzględniono zadania z zakresu pomocy społecznej i zadania zlecane organizacjom na podstawie przepisów ustawy o zdrowiu publicznym, a także uzupełniono finansowe formy współpracy o realizację inicjatyw lokalnych oraz udostępnianie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego na organizację działań niekomercyjnych z zastosowaniem preferencyjnych stawek czynszu najmu terenu.

Na realizację programu w 2018 r. przeznacza się kwotę nie mniejszą niż 8.500.000 zł.

Planowany termin ogłoszenia konkursów rocznych na wykonanie zadań publicznych gminy w 2018 r. - koniec listopada 2017 r.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w opracowanie projektu programu na rok 2018.

 


Do pobrania:

ilość odsłon podstrony: 706
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"