2018-09-12 Konsultacje formularzy konkursowych i pozakonkursowych

Konsultacje społeczne wzorów dokumentów konkursowych

W Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w  zakładce Projekty aktów prawnych powstających w KPRM oraz na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy proces legislacyjny zamieszczone zostały m.in. projekty rozporządzeń Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie:

  • wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;
  • uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Zachęcamy do zapoznania się z projektami i zgłaszania w terminie do dnia 18 września 2018 r. ewentualnych uwag do ww. dokumentów w terminie do dnia 24 września 2018 r., na adres sekretariatu Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:
sekretariat_DOB@kprm.gov.pl,
a także w wersji edytowalnej na adres: Magdalena.Stawarz@kprm.gov.pl.


Nowe formularze wejdą w życie nie później niż w dniu 29 października br.


Oznacza to, że procedura konkursowa na realizację zadań publicznych w  roku 2019 przeprowadzona zostanie z uwzględnieniem już nowych wzorów dokumentów.
Nowe formularze zostaną zastosowane również w przypadku ofert pozakonkursowych złożonych po 29 października br.

ilość odsłon podstrony: 403
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"