2018-03-08 Konkursy krajowe

Uwaga - pojawiły się konkursy krajowe:

1. Konkurs Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii na realizację w  latach 2018-2019 zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w ramach w ramach Narodowego Programu Zdrowia z zakresu Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym. Oferty należy składać do 30 marca 2018 r.

Ogłoszenie konkursowe tutaj:
http://kbpn.gov.pl/portal?id=7503302

2. Konkurs Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”.
Oferty należy składać do 23 marca 2018 r.

Ogłoszenie tutaj:
https://www.mpips.gov.pl/…/ogloszenia-o-uzupelniajacych-ot…/

3. Konkurs Ministra Zdrowia na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Podejmowanie inicjatyw upowszechniających prawidłowe żywienie.
Oferty należy składać do 28 marca 2018 r.

Ogłoszenie tutaj:
http://www.bip.mz.gov.pl/…/konkursy-narodowy-program-zdro…/…

4. Konkurs Ministra Zdrowia na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania zaburzeniom odżywiania o podłożu psychicznym w populacji generalnej oraz populacjach o zwiększonym ryzyku. Oferty należy składać do 23 marca 2018 r.

Ogłoszenie tutaj:
http://www.bip.mz.gov.pl/…/konkursy-narodowy-program-zdro…/…

5. Konkurs Ministra Zdrowia na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Upowszechnienie wiedzy o zagrożeniach wynikających z  kontaktu dzieci i młodzieży z materiałami zawierającymi treści pornograficzne, uprzedmiatawiające i seksualizujące od 2018 r.
Oferty należy składać do 23 marca 2018 r.

Ogłoszenie tutaj:
http://www.bip.mz.gov.pl/…/konkursy-narodowy-program-zdro…/…

6. Konkurs Ministra Zdrowia na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Rozwijanie oferty i upowszechnianie programów profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, które zapobiegają zagrożeniom związanym z dostępem dzieci i młodzieży do treści pornograficznych, uprzedmiatawiających i seksualizujących od 2018 r.
Oferty należy składać do 23 marca 2018 r.

Ogłoszenie tutaj:
http://www.bip.mz.gov.pl/…/konkursy-narodowy-program-zdro…/…

ilość odsłon podstrony: 972
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"