2017-12-14 KOMUNIKAT

 

                                                                                                                                              Toruń, dnia 13.12.2017 r. 

Komunikat

w sprawie zmiany Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2021 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla co najmniej 13 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Informujemy, że Prezydent Miasta Torunia w dniu 13 grudnia 2017 roku wyraził zgodę na zmianę w treści ogłoszenia konkursowego zapisu w punkcie 12 rozdziału III. Zasady przyznawania dotacji.

Zapis w punkcie 12 rozdziału III. Zasady przyznawania dotacji otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku wyboru ofert do realizacji w formie wspierania wykonania zadania publicznego, kwota dofinansowania ze strony Gminy Miasta Toruń nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji zadania publicznego”

w miejsce:

W przypadku wyboru ofert do realizacji w formie wspierania wykonania zadania publicznego, kwota dofinansowania ze strony Gminy Miasta Toruń nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji zadania publicznego”.

Powyższa zmiana w Ogłoszeniu konkursu nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

 

Ogłoszenie o konkursie nr 24 do pobrania - TUTAJ.

ilość odsłon podstrony: 1088
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"