2017-11-17 Komisje konkursowe

 

Prezydent Miasta Torunia

ogłasza

nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w latach 2018-2020 

 

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych określa  
rozdział XII Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku

(Uchwała nr 673/17 Rady Miasta Torunia z dnia 12 października 2017 r. - wyciąg z uchwały TUTAJ)

Zgłoszenie powinno zawierać: 

1.  Wypełniony formularz zgłoszeniowy - do pobrania TUTAJ.

2.  Oświadczenie o niekaralności w zakresie, o którym mowa w §18 ust. 8 pkt 1 Programu współpracy Gminy Miasta Torunia z organizacjami pozarządowymi w 2018r, stanowiącego załącznik do uchwały nr 673/17 Rady Miasta Torunia z dnia 12 października 2017r. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do ogłoszenia - do pobrania TUTAJ.

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 30 listopada 2017 roku o godz. 15.00

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul. Konstytucji 3 Maja 40c (pok. nr 115) lub przesłać drogą mailową skan na adres: sekretariat@mopr.torun.pl

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Dodatkowe informacje:

Dział Strategii i Programów Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Dorota Kalinowska

ul. Konstytucji 3 Maja 40c , pokój nr 105

tel.: 517 038 813 e-mail.: d.kalinowska@mopr.torun.pl

 

ilość odsłon podstrony: 499
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"