2018-04-17 I ♥ Toruń. TU zostawiam mój 1%

W ramach kampanii „I ♥ Toruń. TU zostawiam mój 1%” Michał Zaleski, Prezydent Miasta zachęca torunian do przekazywania 1% podatku dochodowego lokalnym organizacjom pozarządowym posiadającym status organizacji pożytku publicznego.


W br. akcja prowadzona jest dwuetapowo. W dniu Święta Zakochanych /14 lutego 2018 r./ rozpoczął się I etap akcji „I ♥ Toruń. TU zostawiam mój 1%”. Na przystankach autobusowych i tramwajowych (citylighty) można było zobaczyć plakaty zachęcające do wspierania  lokalnych organizacji pożytku publicznego.
Teraz, kiedy większość podatników przygotowuje swoje zeznania podatkowe za rok ubiegły, ruszył drugi etap kampanii - w środkach komunikacji miejskiej oraz w toruńskich instytucjach, szkołach i przedszkolach, ukazały się kolejne plakaty promujące 1% dla  toruńskich organizacji.

Przy rocznym rozliczeniu podatku od osób fizycznych możemy 1% jego wysokości przeznaczyć na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego. Może to zrobić każda osoba fizyczna, rozlic zająca się według skali podatkowej bez względu na źródło przychodu lub podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.Jeżeli nie skorzystamy z tej możliwości wsparcia organizacji pożytku publicznego, środki trafią wówczas do Skarbu Państwa. Dlatego mamy wpływ na to, co stanie się z częścią naszego podatku.
Mogłoby wydawać się, że ten 1% to bardzo niewiele, ale w 2017 r. (w rozliczeniach za rok 2016) 8.238 organizacji pożytku publicznego (za rok 2015 - 8.108 organizacji) z Polski otrzymało, w skali całego kraju, ponad 660 milionów zł (za 2015 r. - 619 milionów zł).

Mieszkańcy naszego miasta chętnie korzystają z tej formy wsparcia organizacji, bowiem w roku 2017 przekazali OPP (za pośrednictwem I i II Urzędu Skarbowego) ponad 3,6 mln zł. Jednak z tej kwoty tylko niewiele ponad 1 mln zł otrzymały toruńskie podmioty sektora pozarządowego. Liczymy, że w 2018 roku wynik ten będzie jeszcze lepszy!

W formie lokalnej kampanii społecznej „I ♥ Toruń. TU zostawiam mój 1%” Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski zachęca mieszkańców do oddawania 1% podatku w szczególności toruńskim organizacjom pożytku publicznego. Przynajmniej raz w roku, w bardzo prosty sposób, możemy wesprzeć działalność lokalnych organizacji m.in. prowadzących rehabilitację osób niepełnosprawnych, wspierających rodziny wielodzietne, prowadzących świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe dla dzieci, realizujących projekty aktywizujące osoby starsze, ale również działających w zakresie ochrony zwierząt, ekologii, kultury czy sportu.
W miejskim serwisie dla organizacji pozarządowych www.orbitorun.pl pojawił się mini poradnik, w którym można znaleźć aktualny wykaz toruńskich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do korzystania z 1% podatku dochodowego.
Na plakatach umieszczony został kod QR, dzięki któremu w szybki sposób (za pomocą telefonu komórkowego) możemy znaleźć numer KRS wybranej przez nas organizacji.

Tutaj wykaz toruńskich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do korzystania z 1% podatku dochodowego:
http://orbitorun.pl/organizacjepozytkupublicznego,3561,l1.html


ilość odsłon podstrony: 774
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"