2018-05-08 Interesują Cię działania rewitalizacyjne w Toruniu?

Prezydent Miasta Torunia ogłosił ponowny nabór na Członków  Komitetu Rewitalizacji.

Ponowny nabór dotyczy nieobsadzonych dotychczas kategorii składu Komitetu Rewitalizacji, tj.:
a)    przedstawicieli mieszkańców obszaru rewitalizacji;
b)  przedstawicieli właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości, podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego;
c)    przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze Gminy Miasta Toruń działalność gospodarczą;
d)    przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze Gminy Miasta Toruń działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych;
e)    przedstawicieli każdej z Rad Okręgu działających na obszarze rewitalizacji.

W naborze mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, spełniające kryteria kwalifikujące do danej kategorii składu Komitetu Rewitalizacji.

Kandydatury należy zgłaszać Prezydentowi Miasta Torunia w terminie do dnia 22 maja 2018 r. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kandydata  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i oświadczenie o niekaralności.

Zgłoszenia Kandydatów na Członka Komitetu Rewitalizacji należy składać w wersji papierowej w zamkniętych kopertach:
a)    osobiście, w Biurze Rewitalizacji Urzędu Miasta Torunia, ul. Podmurna 2/2a, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30;
b)    lub pocztą, na adres: Biuro Rewitalizacji Urzędu Miasta Torunia, ul. Podmurna 2/2a,   87-100 Toruń z dopiskiem: Ponowny nabór na Członków Komitetu Rewitalizacji.

Za datę dokonania zgłoszenia uważa się datę wpływu dokumentów do Urzędu Miasta Torunia.

Ogłoszenie TUTAJ

 

ilość odsłon podstrony: 821
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"