Dane organizacji:
Nazwa organizacji:Caritas Diecezji Toruńskiej
Status prawny organizacji:Organizacja kościelna lub wyznaniowa
Rok założenia:1992
Organizacja pożytku publicznego:nie
Zakres działalności I:pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Zakres działalności II:pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Zakres działalności III:promocja i organizacja wolontariatu
Powiat:toruński grodzki
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Toruń
Ulica/adres:szosa bydgoska 1
Strona WWW:torun.caritas.pl
Adres email:torun@caritas.pl
nr telefonu do organizacji:56-67 44 401
osoba do kontaktu:Anna Pławińska
funkcja w organizacji:referent
telefon do osoby:56-67 44 401
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"