Aktualności

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!
Wyszukaj artykuł
Granty na innowacje społeczne w obszarze kształcenia ustawicznego

Nabór trwa do 5 lutego 2018 r.

Informator Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia”

Powstaje baza toruńskich instytucji wspierających osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Do końca stycznia PIT-y "pracownicze"

Obowiązki NGO

26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

14 stycznia 2018 r. również w Toruniu

Ogłoszenie Klubu Sportowego TAEKWONDO ETA HORANGI

Rozwiązanie działalności

Wsparcie inicjatyw lokalnych

Do 30 stycznia 2018 r. mieszkańcy Torunia mogą złożyć wniosek o wsparcie inicjatywy lokalnej.

Łatwiejsze procedury

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych

Zmiany w Regulaminie konsultacji społecznych

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

25 mln zł na wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych

Kredyty i pożyczki dla PES

Ostatni dzień na złożenie ofert konkursowych

 29 grudnia 2017 r. mija termin składania ofert na wykonanie zadań publicznych gminy w roku 2018 oraz w latach 2018 - 2020.

Kamienica Inicjatyw

Podsumowanie 2017 r.

2017-12-15 Kilometry Dobra
Kilometry Dobra

Jeżeli potrzebujesz wzmocnienia organizacji w działaniach fundraisingowych - zapoznaj się z propozycją Fundacji Polski Instytut Filantropii

2017-12-14 KOMUNIKAT
KOMUNIKAT

Zmiana treści ogłoszenia konkursowego na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

 

Organizacja z Kowna poszukuje partnera projektowego

Propozycja dotyczy projektu międzynarodowego w dziedzinie sztuki EBRU – malowania na wodzie.

40 mln zł na realizację projektów społecznych aktywizujących seniorów

Ruszył Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS)

Nabór do komisji konkursowych

Nabór kandydatów - przedstawcieli NGO do komisji konkursowych oceniających oferty złożone w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych gminy.

OTWARTE KONKURSY OFERT DLA NGO

Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarte konkursy ofert na wykonanaie zadań publicznych gminy w roku 2018 oraz w latach 2018 - 2020.

Wyniki konkursu ofert

Nieodpłatne poradnictwo prawne i edukacja prawna w 2018 r.

Otwarte konkursy ofert dla NGO

Zadania z zakresu pomocy społecznej

ilość odsłon podstrony: 12860
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"