Aktualności

Wyszukaj artykuł
2018-07-30 NADA
NADA

 

Zapraszamy na czwartą edycję festiwalu muzycznego.

Wspólnie o programie współpracy z NGO

Za nami pierwszy etap prac na Programem współpracy GMT z NGO na rok 2019

II TURA konkursu ofert rozstrzygnięta

Zadania publiczne Gminy Miasta Toruń w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej.

AKADEMIA TRENERA NGO

Warsztat rozwoju kompetencji trenerskich przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Partnerska Inicjatywa Miast

Zapraszamy do udziału w pracach grupy poszukującej rozwiązań dotyczących problemów związanych z jakością powietrza w naszym mieście.

„Wspólne dziedzictwo – wspólna sprawa”

Granty na organizację wydarzeń związanych z dziedzictwem narodowym, tradycją i  historią Polski, 100-leciem odzyskania niepodległości.

wizyta studyjna #1 / Koalicja Kulturotwórców

Zgłoś się do udziału w wizycie studyjnej. Udział bezpłatny.

Wspólnie o programie współpracy z NGO

Wspólne rozmowy nad Programem współpracy GMT z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. za nami. Fotorelacja.

2018-06-18 UWAGA!
UWAGA!

Zmiana terminu spotkania konsultacyjnego.

Wspólne dziedzictwo-wspólna sprawa

Granty dla NGO i grup nieformalnych

Masz pomysł na ciekawe wydarzenie sąsiedzkie?

Zdobądź grant na jego realizację.

WSPÓLNIE O PROGRAMIE

Rozpoczynamy konsultacje Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. oraz trybu powoływania i działania RDPP.

100-lecie polskiej niepodległości

Konkurs dla NGO - II TURA do 6 lipca 2018

Dotacje na organizację Toruńskiego Tygodnia Tolerancji

Do 15 czerwca można składać oferty konkursowe

Bezpłatne seminarium: Kompetencje cyfrowe NGO

Zapraszamy na spotkanie z Fundacją TechSoup nt. rozwoju kompetencji cyfrowych w organizacjach pozarządowych, instytucjach społecznych i edukacyjnych.
Zachęcamy do udziału w szczególności organizacje i instytucje działające w obszarze edukacji dorosłych.

Nagrody Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej

W Dniu Pracownika Socjalnego zostaną przyznane nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Program "Absolwent"

 Konkurs dla szkół wyższych, organizacji pozarządowych bądź partnerstwa szkół wyższych z  organizacjami pozarządowymi

Wszystko o kampaniach społecznych dla NGO

Zapraszamy organizacje pozarządowe z Torunia i okolic na spotkanie warsztatowe poświęcone tematowi planowania i tworzenia kampanii społecznych.

Wsparcie inicjatyw lokalnych

Do 30 maja 2018 roku można składać wnioski na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych, które będą się odbywały w drugim półroczu 2018 r.

Interesują Cię działania rewitalizacyjne w Toruniu?

Zgłoś się do Komitetu Rewitalizacji!

 

ilość odsłon podstrony: 1878
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"