Aktualności

Wyszukaj artykuł
Piętnaste Forum!

Prezydent Miasta Torunia oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia zapraszają do udziału w XV Toruńskim Forum Organizacji Pozarządowych.

Mikrorezydencja #2 – Pavel Sterec

Spotkanie z artystą i prezentacja projektu w KULTURHAUZ

Zgłoś temat do Planu Konsultacji na 2019r.

Prezydent Torunia ogłasza nabór tematów do Planu konsultacji społecznych na 2019 r. Swoje propozycje mogą zgłaszać mieszkańcy, rady okręgu oraz organizacje pozarządowe w terminie do 12 listopada 2018 r.

2018-10-19 MAMY TO!
MAMY TO!

Program współpracy Gminy Miasta Toruń z NGO w 2019 r.

Poszukujemy delegatów do Sejmiku

Nabór przedstawicieli toruńskich organizacji pozarządowych do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, kadencji 2019-2022
 

Chcesz wziąć udział w pracach komisji konkursowej?

Zgłoś się do 5 listopada 2018 r.

Pierwszy konkurs ofert na 2019 r.

Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Program współpracy Gminy Miasta Toruń z NGO w 2019 r.

Zakończono konsultacje społeczne. Projekt dokumentu zostanie przedstawiony Radzie Miasta Torunia na sesji w dniu 18 października 2018 r.

Koalicja Kulturotwórców. Inkubator i koncentrator społeczny

Starożytne gadżety: warsztaty z konstruowania zabawek optycznych

2018-09-27 Nabór
Nabór

Prezydent Miasta Torunia ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej opiniującej oferty konkursowe.

 

 

Mikrorezydencja #1 - Vitalij Strigunkov

 

Całość działania, opartego na pracy artysty w danym miejscu i z lokalną społecznością, realizowana jest w ramach projektu pn. Zakład Turystyki Alternatywnej

Wspólnie o programie - II etap konsultacji

Rozpoczął się ostatni etap konsultacji społecznych realizowanych w ramach partycypacyjnej procedury tworzenia Programu współpracy GMT z NGO w 2019 r.

Konsultacje formularzy konkursowych i pozakonkursowych

Do 24 września można wziąć udział w konsultacjach wzorów formularzy oferty konkursowej i pozakonkursowej, wzoru sprawozdań oraz umowy dotacyjnej.

Ochrona Danych Osobowych w praktyce

Bezpłatne szkolenie i warsztaty dla organizacji pozarządowych (ngo) z województwa kujawsko-pomorskiego

Transgresje „Spokój”

Tematem tegorocznych Transgresji będą kwestie związane z technikami osiągania spokoju we współczesnej cywilizacji, terapeutycznym potencjałem muzyki i sztuki oraz relacji współczesnego człowieka z naturą. Nieprzypadkowy jest w tym kontekście wybór miejsca imprezy. W tym roku festiwal na trzy dni zagości w opuszczonym budynku dawnego Kinoteatru Grunwald, gdzie niegdyś mieszkańcy i mieszkanki Torunia poszukiwali rozrywki po ciężkim dniu pracy i przeżywali wzruszenia.

"Koalicja Kulturotwórców"

Wizyta studyjna do Warszawy

Toruńska LGD uruchamia granty

650 tys. zł to wartość pierwszej transzy środków w konkursie grantowym ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania „Dla Miasta Torunia”.

Pierwszy nabór wniosków LGD "Dla Miasta Torunia"

Dofinansowanie na działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Koalicja Kulturotwórców: Letnia Szkoła Animatorów

"Najpiękniejsze jest w sztuce, że nie trzeba tego robić" - wykład Stanisława Rukszy

Toruński Tydzień Tolerancji

Są pieniądze na tzw. małe granty dla organizacji pozarządowych.

ilość odsłon podstrony: 1880
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"