Aktualności

Zapraszamy do działu Aktualności!
Wyszukaj artykuł
Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym.

Nagrody Prezydenta Miasta Torunia za rok 2015 lub całokształt działalności.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia zachęca do do zgłaszania kandydatek i kandydatów do Nagrody Prezydenta Miasta Torunia.

II tura naboru ofert w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w II półroczu 2016 r.

W pierwszej połowie maja upływają terminy II tury naboru ofert w ramach otwartych konkursów na realizację w II półroczu 2016 r. zadań gminy.

 

 

ROZMOWY O KINIE dedykowane seniorom

Kino CSW zaprasza na norweski film dokumentalny "Optymistki" o niezwykłej drużynie siatkarskiej.

Otwarty konkurs ofert Ministerstwa Sportu i Turystyki

Konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych.

Wernisaż w Galerii Miłość

Katarzyna Malejka. Wada ukryta /23.04 – 29.05.2016/

 

 

 

 

Dębowa Góra na finiszu

Dobiega końca przebudowa ulicy Pod Dębową Górą.

Oferta na realizację projektu pn. „Cztery żywioły między dwoma mostami"

Stowarzyszenie Grupa Falco 2 złożyło ofertę na realizację w 2016 r. zadania publicznego w trybie pozakonkursowym. 

Otwarte konkursy ofert w ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarte konkursy ofert w ramach Programu.

 

 
Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na najlepsze projekty w ramach Programu na lata 2014-2020.

"ĆWIRKI, DZIÓBKI I WIKŁACZKI. Spotkania z ptasią kulturą."

Fundacja YouHaveIt zaprasza dzieci i seniorów do udziału w cyklu kreatywnych spotkań.

Umowy na 2016 r. z NGO podpisane

W poniedziałek 14 marca nastąpiło uroczyste podpisanie umów na realizację zadań publicznych w 2016 r. przez organizacje pozarządowe w Toruniu.

Oferta złożona w trybie pozakonkursowym

Stowarzyszenie Artystyczne Otwarte złożyło ofertę na realizację projektu pn. „Od Conditio Humana do...".

 

 Gmina Miasta Toruń ogłasza otwarty nabór na Partnera krajowego spoza sektora finansów publicznych.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2016.

 

 

 

Oferty złożone w trybie pozakonkursowym

Do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia wpłynęły dwie oferty organizacji pozarządowych.

Miejska Pracownia Urbanistyczna chce poznać opinie mieszkańców na ten temat reklamy zewnętrznej w mieście. Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety.

„Liderzy z klimatem” poszukiwani!

Fundacja Rozwoju Regionalnego „PROMETHEUS” zaprasza na bezpłatne szkolenie w ramach projektu „Czyste powietrze nad Wisłą”.


 

 

Pomoc w wypełnieniu PIT-u

Fundacja Łączymy Pokolenia oferuje seniorom bezpłatną pomoc w wypełnianiu PIT-ów za rok 2015. 

Konkurs ofert na realizację w 2016r. Pilotażowego programu profilaktyki i leczenia wad postawy pt. „Postawa to podstawa”. 

ilość odsłon podstrony: 158789
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"