Aktualności

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!
Wyszukaj artykuł
Programy Współpracy z NGO

27 października br. RMT uchwaliła Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2017 r. oraz zmiany w programie wieloletnim.

2016-11-02 Rewitalizacja
Rewitalizacja

Wyznaczamy obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji

Ogłoszenie o otwartym konkursie Prezydenta Miasta Torunia

Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie przez NGO 4 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wkład własny do projektów realizujących zadania publiczne Gminy Miasta Toruń.

2016-10-23 Raport
Raport

Konsultacje społeczne dot. programów współpracy Gminy Miasta Toruń z NGO zakończone

Toruń miastem światła!

Symfonia Światła zaprasza wszystkich do Domu Muz na bezpłatne warsztaty kuglarskie.

Curling bez barier!

Toruński Klub Curlingowy zaprasza na bezpłatne, otwarte treningi dla niepełnosprawnych.

Miejsce dla basenu na Bydgoskim

Rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące lokalizacji basenu miejskiego odkrytego na Bydgoskim Przedmieściu.

Dotacje na upowszechnianie sportu

Ogłaszamy wyniki konkursów Prezydenta Miasta Torunia z 12 września br. w zakresie rozwoju sportu.

Sylwetki kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia

24 października br. wybierzemy 9 przedstawicieli toruńskich NGO do RDPP na kadencję 2017–2019

XIII Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych

Prezydent Miasta Torunia oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia zapraszają do udziału w Forum przedstawicieli toruńskich NGO.

 

 

Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi na 2017r.

Rozpoczynamy ostatni etap konsultacji społecznych. 

Zmiany w Wieloletnim programie współpracy z NGO

Zapraszamy toruńskie organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych.

Szkolenie dla toruńskich NGO

Wyniki konkursu ofert

Konkurs na wkłady własne 

Społecznik Roku 2016

Ruszyła kolejna edycja konkursu tygodnika "Newsweek Polska".

Klub Abstynenta Flisak oraz Fundacja Archipelag Inicjatyw wnioskują o dotacje w trybie uproszczonym.

Prezydent Miasta Torunia ogłosił dodatkowy konkurs ofert na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń z zakresu rozwoju sportu.

Środki dla NGO na wkłady własne

30 września upływa termin składania ofert w ramach otwartego konkursu na wkłady własne do projektów realizujących zadania Gminy Miasta Toruń.

 

 

 

Tramwajowy Toruń - Centrum

Rozpoczynamy konsultacje społeczne na temat inwestycji planowanej w ramach rozbudowy sieci tramwajowej w Toruniu.

ilość odsłon podstrony: 4798
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"