Aktualności

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!
Wyszukaj artykuł
Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Nabór wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD

XVI Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych

 

7 listopada będzie się działo!

 

Elektroniczne zgłoszenia na forum

http://aktywator.um.torun.pl/

Mamy program na 2020!

10 października 2019 r. Rada Miasta Torunia przyjęła Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.

Nabór do komisji konkursowej

Ocena ofert konkursowych na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Spotkanie z Tomaszem Organkiem Tak Brzmi Miasto

Tak Brzmi Miasto. Inkubator – Akademia w Toruniu.

 

Weź udział w Lidze NGO's!

Bezpłatne warsztaty dla liderów.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, kadencji 2020-2022

Trwa nabór kandydatów - przedstawicieli lokalnych NGO

Zapraszamy na szkolenie z obsługi generatora ofert witkac.pl

Szkolenie z obsługi generatora ofert witkac.pl
dla przedstawicieli  organizacji pozarządowych
 

Masz problemy z księgowością w NGO?

 

Zapraszamy na szkolenie z zakresu aspektów finansowych i rachunkowych działalności w III sektorze

Dodatkowy nabór do Rady

Prezydent Torunia ogłasza dodatkowy nabór kandydatów do Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych, kadencji 2020 - 2021.

Działania rzecznicze i doradztwo

Konkurs w ramach programu POWER

Wspólnie o programie - II etap konsultacji

Ostatni etap konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.

2019-09-03 Stalowy Anioł
Stalowy Anioł

XIII edycja Nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej

Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej

Konkurs POWER, działanie 2.9

Fundusz Obywatelski

Dotacje na inicjatywy dotyczące „rozmów mimo różnic".

 

Bezpłatne szkolenia i doradztwo

Działasz w organizacji pozarządowej na terenie Torunia i zmagasz się z jakimś problemem? Chcesz założyć stowarzyszenie lub fundację?

Festiwal Wisły 2019

Poszukiwani wolotariusze

Koalicje dla Niepodległej

Wydłużony nabór wniosków dotacyjnych do 15 lipca 2019 r.

ilość odsłon podstrony: 24942
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"