Aktualności (3397):
«78910111213141516171819...170»
"STARÓWKA JAKIEJ NIE ZNAMY"

Konkurs plastyczny i fotograficzny Hufca ZHP Toruń 

 

 

I Bieg Harcerski Nieprzetartego Szlaku

Start: Stare Miasto, 17 września 2016 r. 

"World Cafe" za nami!

Rozmawialiśmy o najważniejszych obszarach współpracy Gminy Miasta Toruń z NGO w roku 2017. 

Newsletter Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia

Sierpień 2016 r. 

Dodatkowe środki na rozwiązywanie problemu bezdomności

Konkurs MRPiPS

Konkurs na realizację projektów

Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej PO WER

2016-08-08 Komunikat

Zmiana danych adresowych Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia. 

Rozwój usług społecznych

Konkurs PO WER

Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych

 Konkurs na działania 2.16 PO WER 

O współpracy przy kawie

Zaczynamy konsultacje Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.

Identyfikacja wizualna Lokalnej Grupy Działania "Dla Miasta Torunia"

LGD ogłosił konkurs

Fundacja "Nie-Art" złożyła ofertę na realizację projektu pn." Zawody BMX: Master Musztarda Jam #12 (Mistrzostwa Polski Flatland)".
„Sport Wszystkich Dzieci”

Dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”.

Wyniki otwartego konkursu ofert

Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegajace na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla co najmniej 50 osób w podeszłym wieku.


 

Święto Ulicy Szerokiej i Królowej Jadwigi

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie i na rzecz mieszkańców Starego Miasta do zaprezentowania swojej oferty

Dodatkowe środki na rozwiązywanie problemu bezdomności

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił dodatkowy otwarty konkurs ofert

PFRON zatwierdził procedury realizacji "Programu wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych".

VIII edycja Plebiscytu 

 

«78910111213141516171819...170»
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"