Aktualności (3384):
«78910111213141516171819...170»
Wyniki otwartego konkursu ofert

Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegajace na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla co najmniej 50 osób w podeszłym wieku.


 

Święto Ulicy Szerokiej i Królowej Jadwigi

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie i na rzecz mieszkańców Starego Miasta do zaprezentowania swojej oferty

Dodatkowe środki na rozwiązywanie problemu bezdomności

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił dodatkowy otwarty konkurs ofert

PFRON zatwierdził procedury realizacji "Programu wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych".

VIII edycja Plebiscytu 

 

Wyniki konkursu na wkłady własne

Dotacja dla Stowarzyszenia SZTUKA CIĘ SZUKA na realizację projektu pn.: "Filmogranie!".

Wolontariat w szkołach i placówkach

Konkurs Ministra Edukacji Narodowej.

Bez Metryki
2016-07-06 Bez Metryki

Gazeta Toruńskich Seniorów

2016-06-29 Jesteśmy 2016
Toruńskie Centrum Informacji Seniora

Seniorze, bądź na bieżąco!

«78910111213141516171819...170»
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"