Aktualności (3384):
«6789101112131415161718...170»
Święto ulicy ZASZPITALNEJ

10 września, start o godz. 11.00

Budżet Partycypacyjny - ewaluacja

Nabór do Grupy roboczej ds. ewaluacji i przygotowania propozycji zmian Regulaminu Budżetu Partycypacyjnego.

Nabór uzupełniający do Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych, kadencji 2015 - 2017

W naborze mogą brać wyłącznie przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Torunia.

Chcesz działać na rzecz lokalnych organizacji pozarządowych?

Zostań członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia!

Street dance
2016-09-05 Street dance

Pokaz podczas Święta ulicy Szerokiej i Królowej Jadwigi

Od 1 stycznia 2017 r. zostanie uruchomiona Toruńska Karta Seniora

Szukamy partnerów do współpracy 

Zmiany w Radach Okręgów

Przyjdź na spotkanie konsultacyjne

"STARÓWKA JAKIEJ NIE ZNAMY"

Konkurs plastyczny i fotograficzny Hufca ZHP Toruń 

 

 

I Bieg Harcerski Nieprzetartego Szlaku

Start: Stare Miasto, 17 września 2016 r. 

"World Cafe" za nami!

Rozmawialiśmy o najważniejszych obszarach współpracy Gminy Miasta Toruń z NGO w roku 2017. 

Newsletter Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia

Sierpień 2016 r. 

Dodatkowe środki na rozwiązywanie problemu bezdomności

Konkurs MRPiPS

Konkurs na realizację projektów

Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej PO WER

2016-08-08 Komunikat

Zmiana danych adresowych Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia. 

Rozwój usług społecznych

Konkurs PO WER

Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych

 Konkurs na działania 2.16 PO WER 

O współpracy przy kawie

Zaczynamy konsultacje Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.

Identyfikacja wizualna Lokalnej Grupy Działania "Dla Miasta Torunia"

LGD ogłosił konkurs

Fundacja "Nie-Art" złożyła ofertę na realizację projektu pn." Zawody BMX: Master Musztarda Jam #12 (Mistrzostwa Polski Flatland)".
„Sport Wszystkich Dzieci”

Dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”.

«6789101112131415161718...170»
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"