FORMULARZE, DOKUMENTY KONKURSOWE

2020 rok


Od 2 marca 2019 roku obowiązują nowe wzory ofert, umów i sprawozdań, czyli podstawowych dokumentów systemu zlecania zadań publicznych.

W październiku 2018 roku wydane zostały  nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konieczność wydania stosownych rozporządzeń wynikała z wejścia w życie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. poz. 1909 z późn. zm.), która uczyniła Przewodniczącego Komitetu organem właściwym do wydania aktów, w miejsce ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego.

Rozporządzenia te między innymi wprowadziły nowe wzory ofert, umów i sprawozdań, czyli podstawowych dokumentów systemu zlecania zadań publicznych.


 

Do pobrania aktualny:

 • wzór oferty realizacji zadania publicznego - TUTAJ
 • ramowy wzór umowy dotacyjnej - TUTAJ
 • wzór sprawozdania z wykonania - TUTAJ
 • załącznik do oferty - wykaz działań promocyjnych oferenta - TUTAJ
 • załącznik do umowy - wykaz działań promocyjnych - TUTAJ
 • załącznik do umowy - klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - TUTAJ

WSZYSTKIE OGŁOSZENIA KONKURSOWE WRAZ Z PEŁNĄ DOKUMENTACJĄ KONKURSOWĄ MOŻNA POBRAĆ W GENERATORZE OFERT witkac.pl - dostępny tutaj:

 

***    

PRZEJDŹ DO


GENERATORA OFERT

  

***

 


 

2019 rok

 

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA!

ZMIANA FORMULARZY KONKURSOWYCH OD 2 MARCA 2019 r.


Po dniu 1 marca 2019 roku weszły w życie nowe wzory ofert, umów i sprawozdań, czyli podstawowych dokumentów systemu zlecania zadań publicznych.

W październiku 2018 roku wydane zostały  nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konieczność wydania stosownych rozporządzeń wynikała z wejścia w życie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. poz. 1909 z późn. zm.), która uczyniła Przewodniczącego Komitetu organem właściwym do wydania aktów, w miejsce ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego.

Rozporządzenia te między innymi wprowadziły nowe wzory ofert, umów i sprawozdań, czyli podstawowych dokumentów systemu zlecania zadań publicznych.

Zgodnie z treścią przepisów wprowadzających nowe wzory obowiązują w konkursach ofert ogłaszanych po dniu 1 marca 2019 r.

Pobierz:

 • wzór oferty realizacji zadania publicznego - TUTAJ
 • ramowy wzór umowy dotacyjnej - TUTAJ
 • wzór sprawozdania z wykonania - TUTAJ

WSZYSTKIE OGŁOSZENIA KONKURSOWE MOŻNA POBRAĆ W GENERATORZE OFERT witakc.pl - dostępny tutaj:

 

 

***    

PRZEJDŹ DO


GENERATORA OFERT

  

***

 

 


 

UWAGA - załącznik do sprawozdania z realizacji zadania w 2018 r.

Organizacje realizujące projekty, które wpisały się w „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Torunia na lata 2014-2020" zobowiązane są umową dotacyjną do przekazania wraz ze sprawozdaniem wypełnionych arkuszy monitorujących:

 • arkusz A "Zbiorczy arkusz monitorujący wskaźniki"- pobierz TUTAJ i
 • arkusz C "Zestawienie zrealizowanych przedsięwzięć" - pobierz TUTAJ.

Do pobraniaStrategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Torunia na lata 2014-2020"INSTRUKCJA wypełniania poszczególnych arkuszy monitorujących - pobierz 
TUTAJ

 

FORMULARZE OBOWIĄZUJĄCE W PROCEDURACH KONKURSOWYCH NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2019 ORAZ W LATACH 2019 - 2021

Dokumenty konkursowe opublikowane są wraz z ogłoszeniami konkursowymi - TUTAJ

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej - TUTAJ


 

***

 

PRZEJDŹ DO

GENERATORA OFERT

  

***

   

UWAGA - załącznik do sprawozdania z realizacji zadania w 2017 r.

Organizacje realizujące projekty, które wpisały się w „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Torunia na lata 2014-2020" zobowiązane są umową dotacyjną do przekazania wraz ze sprawozdaniem wypełnionych arkuszy monitorujących:

 • arkusz A "Zbiorczy arkusz monitorujący wskaźniki"- pobierz TUTAJ i
 • arkusz C "Zestawienie zrealizowanych przedsięwzięć" - pobierz TUTAJ.

Do pobrania „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Torunia na lata 2014-2020"

Główne zmiany w arkuszach w zakresie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Torunia na lata 2014-2020 - informacja TUTAJ

INSTRUKCJA wypełniania poszczególnych arkuszy monitorujących - pobierz
TUTAJ

FORMULARZE OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2018

Dokumenty konkursowe opublikowane są wraz z ogłoszeniami konkursowymi - TUTAJ

 

***

 

PRZEJDŹ DO

GENERATORA OFERT

  

***

Formularze, dokumenty konkursowe obowiązujące w 2017 roku:

I. KONKURSY ROCZNE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIASTA TORUŃ (KONKURSY OD NR 1 DO NR 14, NR 23, 24, 25 i 26) - DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UDZIAŁU:

II. KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU (KONKURS NR 15)

III. KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO (KONKURS NR 16)

IV. KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (KONKURSY NR 17, 18, 19)

V. KONKURS NR 27 i 28 NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

ilość odsłon podstrony: 11047
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"