2019-09-18 Działania rzecznicze i doradztwo

Zachęcamy do udziału w konkursie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej,
Wiedza Edukacja Rozwój nr: POWR.02.09.00‐IP.03‐00‐005/19

Działania rzecznicze i doradztwo na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w  zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej oraz współpraca w tym zakresie z ROPS, m.in. opracowywanie rekomendacji i  wytycznych

Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w  przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w  celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia

Konkurs ma na celu stworzenie trwałego, kompleksowego systemu wsparcia ekonomii społecznej na poziomie regionalnym i ponadregionalnym poprzez prowadzenie działań rzeczniczych i doradztwa w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od 30.09.2019 r. do 16.10.2019 r. (do godz. 12.00). 

W ramach niniejszego konkursu do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt, który na poziomie ogólnopolskim zapewni doradztwo i rzecznictwo dla 16 województw.

Uczestnikami projektu będą przedstawiciele instytucji samorządu terytorialnego, np. z urzędów marszałkowskich (preferowane).

O dofinansowanie mogą ubiegać się między innymi:

-organizacje pozarządowe,

-jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

-stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,

-podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,

-podmioty ekonomii społecznej.

Poziom dofinansowania projektu wynosi 100%.

Ogólna pula środków: 6 791 950,00 zł

Przewiduje się przygotowanie narzędzia/modelu (w tym wspólnej metodologii, wskaźników, procedur, aplikacji) umożliwiającego tworzenie programów rozwoju ekonomii społecznej na poziomie regionalnym i lokalnym oraz doradztwo dla samorządów terytorialnych w tym zakresie. Natomiast przedmiotem doradztwa w ramach niniejszego konkursu będą przede wszystkim kwestie związane z monitorowaniem i aktualizowaniem regionalnych programów i strategii, a także ogólne zagadnienia dotyczące ekonomii społecznej i solidarnej i sposobów jej wykorzystania i  włączania do nurtów polityki publicznej na poziomie regionalnym.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć - TUTAJ.

ilość odsłon podstrony: 1309
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"