2017-03-27 Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych

Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych

31 marca upływa pierwszy termin składania ofert na dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych.

Trwa nabór ofert w ramach ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia konkursu na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w latach 2017-2019 w zakresie: dofinansowania wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych.

W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), które otrzymały dotację z funduszy Unii Europejskiej/innych środków zagranicznych o podobnym charakterze lub z funduszy krajowych (innych niż samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego), tj. została podjęta decyzja o dofinansowaniu lub podpisano umowę (grant musi być przyznany w ramach otwartego naboru wniosków). Zalicza się do nich środki pochodzące z funduszy:
•    Unii Europejskiej, w tym strukturalnych;
•  Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego;
•    publicznych środków krajowych np. ministerialnych.

Zadanie może być realizowane w różnych formach poprzez organizację następujących niekomercyjnych przedsięwzięć:
•    inicjatyw kulturalnych;
•    działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
•    przedsięwzięć z zakresu ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
•    działań o charakterze edukacyjno-wychowawczym angażujących dzieci i młodzież w czasie wolnym;
•    promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy;
•    działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
•    przedsięwzięć z zakresu wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa;
•    przedsięwzięć w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
•    działań na rzecz osób w wieku emerytalnym(60+).

W ramach konkursu istnieje możliwość zgłoszenia zadania jako zadania wieloletniego (maksymalnie trzyletniego, tj. w latach 2017-2019).

Na realizację w roku 2017 planuje się przeznaczyć łączną kwotę w wysokości 180.000 zł, w tym:
•   110.000 zł na zadania własne gminy finansowane z funduszy Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych o podobnym charakterze;
•   70.000 zł na zadania własne gminy finansowanych z funduszy krajowych (innych niż samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego).

Oferty można składać w czterech terminach (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Torunia):
•    do dnia 31 marca 2017 r.,
•    do dnia 31 maja 2017 r.,
•    do dnia 31 lipca 2017 r.,
•    do dnia 29 września 2017 r.,

lub do wyczerpania środków finansowych w Wydziale Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia, ul. Grudziądzka 126 B, 87-100 Toruń .

Ogłoszenie konkursowe wraz z dokumentami konkursowymi dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka „Ogłoszenia Prezydenta” – TUTAJ) oraz w serwisie dla organizacji pozarządowych: www.orbitorun.pl w zakładce „KONKURSY DLA NGO”, konkurs nr 13 – TUTAJ.

Ponadto do 10 kwietnia br., w Wydziale Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, organizacje działające w zakresie pożytku publicznego mogą składać oferty na realizację w terminie od 1 czerwca do 30 września 2017 r. wydarzeń kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych związanych z ustanowieniem przez Sejm RP roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły, uwzględniających historyczne, naturalne, kulturowe i turystyczne walory tej rzeki.

Na realizację zadania w roku 2017 planuje się przeznaczyć łączną kwotę w wysokości 250.000 zł.

Ogłoszenie konkursowe wraz z dokumentami konkursowymi dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka „Ogłoszenia Prezydenta” – TUTAJ) oraz w serwisie dla organizacji pozarządowych: www.orbitorun.pl w zakładce „KONKURSY DLA NGO”, konkurs nr 26 – TUTAJ.

ilość odsłon podstrony: 543
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"